home Hướng dẫn BnS, Nhiệm vụ BnS (BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Ba vị hiền triết (Phần 2 – Chương 20)

(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Ba vị hiền triết (Phần 2 – Chương 20)

Tiến trình nhiệm vụ

  • Nói chuyện với Gungsang
  • Gặp Soha tại cảng Chết Chóc
  • Đi đến đền Thiên Tộc
  • Nói chuyện với Yunwa tại Đền Thiên Tộc
  • Đi cùng Yunwa vào Đền Thiên Tộc để tìm Hiền triết Dokdan
  • Nói chuyện với Dokdan tại Đền Thiên Tộc
  • Nói chuyện với Yunwa
  • Báo cáo cho Soha tại Cảng Chết Chóc

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Ba vị hiền triết (Phần 2 – Chương 20)