home Hướng dẫn BnS, Nhiệm vụ BnS (BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Ảo ảnh sa mạc (Phần 2 – Chương 19)

(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Ảo ảnh sa mạc (Phần 2 – Chương 19)

Tiến trình nhiệm vụ

  • Đi đến Nhà Trọ Yehara
  • Nói chuyện với Gungsang
  • Nói chuyện với Soha trong phòng tầng 2 của nhà trọ Yehara
  • Nói chuyện với Yunwa
  • Thu thập 5 Sừng Sa Quái
  • Nói chuyện với Yehara (ở trên tầng 2)
  • Báo cáo cho Yunwa

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Ảo ảnh sa mạc (Phần 2 – Chương 19)