home Hướng dẫn BnS, Nhiệm vụ BnS (BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Âm mưu bị phát hiện (Phần 1 – Chương 19)

(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Âm mưu bị phát hiện (Phần 1 – Chương 19)

Tiến trình nhiệm vụ

  • Đi đến Làng Lục Bảo
  • Nói chuyện với Pundihay
  • Tiêu diệt 8 cương thi và thây ma
  • Tiêu diệt cương thi thợ săn để tìm manh mối
  • Nói chuyện với Pundihay
  • Điều tra Động Quỷ
  • Tiêu diệt Nekuro
  • Nói chuyện với Pundihay

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Âm mưu bị phát hiện (Phần 1 – Chương 19)