home Blade and Soul, Đang hot, Hướng dẫn BnS, Sát Thủ (BnS) Hướng dẫn chơi, cách combo skill của Hệ phái Sát Thủ (chuyên sâu)

(BnS) Hướng dẫn chơi, cách combo skill của Hệ phái Sát Thủ (chuyên sâu)

Tổng quan

Sát thủ có lối chơi đùng với tên hiệu của mình, hạ gục nhanh, tiêu diệt gọn, áp sát kết liễu mục tiêu và rút ra nhanh chóng thoắt ẩn thoắt hiện. Và, bộ kỹ năng của Hệ phái sát thủ trong BnS cho phép class này làm được điều đó. Sau đây là hướng dẫn cách combo skill của Hệ phái sát thủ cơ bản dành cho người mới bắt đầu, cũng như chuyên sâu về cách sử dụng skill Sát Thủ cho người yêu thích hệ phái này. Nhưng trước tiên, chúng ta cần xem, kỹ năng của Hệ phái Sát Thủ có gì đặc biệt.

Cách Combo Skill của hệ phái sát thủ khi PvP

Combo cơ bản (bỏ túi)

S -> F -> 3

 ->  -> 

 • S – Nhảy Lùi: Di chuyển về phía sau, có thể kháng sát thương và hiệu ứng xấu
 • F – Ám Sát: Di chuyển về sau lưng đối thủ, tăng tỷ lệ né tránh lên 100%
 • 3 – Chém Độc: Kỹ năng tấn công, cộng dồn 2 Độc

(Tàng hình) -> Tab -> Tab -> 1 -> RMB -> LMB

 ->  ->  ->  -> 

 • Tab – Hắc Trảm: Tấn công khi Xuyên tâm Kích gây chí mạng, hấp thụ 5% sát thương vào Sinh lực
 • Tab – Hoán Chuyển: Thay đổi vị trí của bản thân và đối thủ,vô hiệu với một số kẻ thủ như các boss
 • 1 – Chiếm Đoạt: Tiếp cận kẻ địch, Tàng hình khi sử dụng ở phía sau kẻ thù
 • RMB – Xuyên Tâm Kích: Kỹ năng tấn công gây sát thương Bóng tối ở trạng thái thông thường, gây sát thương Sét ở Thế Tàng hình
 • LMB – Tử Huyệt: Tấn công ở Thế Tàng Hình, gây Choáng và Xuyên Phòng thủ

Combo mini

Tab -> 1 -> LMB -> F -> Tab -> 4 -> F -> 2 -> RMB

 ->  ->   ->  ->  ->  ->  ->  -> 

 • Tab – Hoán Chuyển: Thay đổi vị trí của bản thân và đối thủ,vô hiệu với một số kẻ thủ như các boss
 • 1 – Chiếm Đoạt: Tiếp cận kẻ địch, Tàng hình khi sử dụng ở phía sau kẻ thù
 • LMB – Tử Huyệt: Tấn công ở Thế Tàng Hình, gây Choáng và Xuyên Phòng thủ
 • F – Kết Liễu: Kỹ năng tấn công dùng trên kẻ địch, bị choáng hấp thụ 10% Sinh lực
 • Tab – Đá Móc: Kỹ năng Tấn công, dùng trên kẻ địch dính độc sẽ Tàng hình và cộng thêm điểm Độc
 • 4 – Lôi Kích: Tấn công ở thế Tàng hình, có thể gây choáng hoặc hấp thụ 5% sát thương vào Sinh lực
 • F – Kết Liễu: Kỹ năng tấn công dùng trên kẻ địch, bị choáng hấp thụ 10% Sinh lực
 • 2 – Thế Thân: Né tránh trong 1,5 giây, khi né chiêu sẽ vòng ra sau đối thủ ở trạng thái Tàng Hình
 • RMB – Lôi Bộ: Tấn công kẻ thù sau khi Nhảy Lùi hoặc dùng Thế Thân

Combo dài

LMB -> 2x-3x RMB/LMB -> Tab -> LMB -> Tab-> X -> 4 -> 1 -> 4 -> 3x RMB/LMB -> F -> C -> 3x RMB/LMB -> F -> Tab -> LMB -> 2x – 3x RMB/LMB -> F -> 2 -> RMB

 -> … ->  ->  ->  ->  ->  ->  ->  -> … ->  ->       -> … ->  ->  ->  -> … ->  ->  -> 

 • LMB – Tử Huyệt: Tấn công ở Thế Tàng Hình, gây Choáng và Xuyên Phòng thủ
 • 2x-3x RMB/LMB: dùng liên hoàn nhấp chuột phải chuột trái 2-3 lần
 • Tab – Đá Cao: Tấn công kẻ thù bị Hất tung, dùng trên kẻ địch bị Choáng hoặc Gục ngã
 • LMB – Liên Hoàn Kích: Tấn công kẻ thù bị Hất tung
 • Tab – Lưới Nhện: Duy trì Hất Ngã và Hất Tung trong 4s
 • X – Bom Khói: Kháng sát thương từ xa hoặc Tàng hình tổ đội trong 10 giây
 • 4 – Trùng Độc: Kỹ năng tấn công cộng dồn 1 Độc, khóa kỹ năng phòng thủ trong 8 giây
 • 1 – Chiếm Đoạt: Tiếp cận kẻ địch, Tàng hình khi sử dụng ở phía sau kẻ thù
 • 4 – Lôi Kích: Tấn công ở thế Tàng hình, có thể gây choáng hoặc hấp thụ 5% sát thương vào Sinh lực
 • 3x RMB/LMB: dùng liên hoàn nhấp chuột phải chuột trái 3 lần
 • F – Kết Liễu: Kỹ năng tấn công dùng trên kẻ địch, bị choáng hấp thụ 10% Sinh lực
 • C – Sen Nổi Giận: Kỹ năng tiếp cận kẻ địch, gây choáng hoặc kháng sát thương và hiệu ứng xấu khi sử dụng
 • 3x RMB/LMB: dùng liên hoàn nhấp chuột phải chuột trái 3 lần
 • F – Kết Liễu: Kỹ năng tấn công dùng trên kẻ địch, bị choáng hấp thụ 10% Sinh lực
 • Tab – Đá Móc: Kỹ năng Tấn công, dùng trên kẻ địch dính độc sẽ Tàng hình và cộng thêm điểm Độc
 • LMB – Tử Huyệt: Tấn công ở Thế Tàng Hình, gây Choáng và Xuyên Phòng thủ
 • 2x-3x RMB/LMB: dùng liên hoàn nhấp chuột phải chuột trái 2-3 lần
 • F – Kết Liễu: Kỹ năng tấn công dùng trên kẻ địch, bị choáng hấp thụ 10% Sinh lực
 • 2 – Thế Thân: Né tránh trong 1,5 giây, khi né chiêu sẽ vòng ra sau đối thủ ở trạng thái Tàng Hình
 • RMB – Lôi Bộ: Tấn công kẻ thù sau khi Nhảy Lùi hoặc dùng Thế Thân

Combo trên không (khi đối phương bị hất tung) khi PvP của Sát Thủ

Tab -> 1 -> 1 -> 3x RMB/LMB -> Tab -> 1 -> 4 -> Tab -> Z -> V -> X -> 1… (tiếp tục combo)

 ->  ->  -> … -> ->  ->  ->  ->  ->  -> 

 • Tab – Hoán Chuyển: Thay đổi vị trí của bản thân và đối thủ,vô hiệu với một số kẻ thủ như các boss
 • 1 – Chiếm Đoạt: Tiếp cận kẻ địch, Tàng hình khi sử dụng ở phía sau kẻ thù
 • LMB – Tử Huyệt: Tấn công ở Thế Tàng Hình, gây Choáng và Xuyên Phòng thủ
 • 3x RMB/LMB: dùng liên hoàn nhấp chuột phải chuột trái 2-3 lần
 • Tab – Đá Cao: Tấn công kẻ thù bị Hất tung, dùng trên kẻ địch bị Choáng hoặc Gục ngã
 • 4- Phun Độc: Kỹ năng tấn công, cộng dồn điểm Độc và hấp thụ 50% sát thương vào sinh lực
 • Tab – Lưới Nhện: Duy trì Hất Ngã và Hất Tung trong 4s
 • Z – Ném Mìn: Kỹ năng tấn công cộng dồn 1 Độc, Xuyên Phòng thủ và Phản đòn
 • V – Liên Hoa Thuật: Cắm 1 bông hoa xuống dưới chân nhân vật có thể biến về bông hoa bất cứ lúc nào trong phạm vi 100m, kháng sát thương và hiệu ứng trong và sau 1s khi biến về vị trí bông hoa.
 • X – Bom Khói: Kháng sát thương từ xa hoặc Tàng hình tổ đội trong 10 giây
 • 1 – Chiếm Đoạt: Tiếp cận kẻ địch, Tàng hình khi sử dụng ở phía sau kẻ thù

Combo khóa cứng khi PvP của Sát Thủ

Tàng hình -> LMB -> 2x RMB/LMB -> 4 -> F -> X -> 3 -> 2x RMB/LMB -> F -> Tab -> 2 -> 1 -> S -> Tab -> 1 -> Lặp lại

Tàng hình ->  -> … ->  ->  ->  ->  -> … ->  ->  ->  ->     ->  ->  -> 

 • Trạng trái đang tàng hình
 • LMB – Tử Huyệt: Tấn công ở Thế Tàng Hình, gây Choáng và Xuyên Phòng thủ
 • 2x RMB/LMB: dùng liên hoàn nhấp chuột phải chuột trái 2-3 lần
 • 4- Phun Độc: Kỹ năng tấn công, cộng dồn điểm Độc và hấp thụ 50% sát thương vào sinh lực
 • F – Kết Liễu: Kỹ năng tấn công dùng trên kẻ địch, bị choáng hấp thụ 10% Sinh lực
 • X – Phi Dao: Tấn công ở Thế Tàng hình, cộng dồn 1 điểm Độc
 • 3 – Lôi Nộ: Tấn công ở Thế Tàng hình, gây choáng và cộng thêm 6 giây Tàng hình
 • 2x RMB/LMB: dùng liên hoàn nhấp chuột phải chuột trái 2-3 lần
 • F – Kết Liễu: Kỹ năng tấn công dùng trên kẻ địch, bị choáng hấp thụ 10% Sinh lực
 • Tab – Đá Móc: Kỹ năng Tấn công, dùng trên kẻ địch dính độc sẽ Tàng hình và cộng thêm điểm Độc
 • 2 – Bom Hẹn Giờ: Tấn công kẻ thù ở Thế Tàng hình, kích nổ sau 7 giây, làm kẻ thù bị hất ngã
 • 1- Ẩn Thân: Tấn công ở thế Tàng hình, cộng dồn 1 Độc, Hồi Nội năng và Tàng hình trong 6 giây
 • S – Nhảy Lùi: Di chuyển về phía sau, có thể kháng sát thương và hiệu ứng xấu
 • Tab – Hoán Chuyển: Thay đổi vị trí của bản thân và đối thủ,vô hiệu với một số kẻ thủ như các boss
 • 1 – Chiếm Đoạt: Tiếp cận kẻ địch, Tàng hình khi sử dụng ở phía sau kẻ thù

Cách Combo Skill của hệ phái Sát Thủ khi PvE (Nhiệm vụ + Phụ bản)

Các skill cần dùng khi PvE

 •  1 – Ẩn Thân: Tấn công ở thế Tàng hình, cộng dồn 1 Độc, Hồi Nội năng và Tàng hình trong 6 giây
 •  1- Chiếm Đoạt: Tiếp cận kẻ địch, Tàng hình khi sử dụng ở phía sau kẻ thù
 •  X -Bom Khói: Kháng sát thương từ xa hoặc Tàng hình tổ đội trong 10 giây
 •  3 – Chém Bóng Tối: Kỹ năng tấn công, có thể hồi Nội Năng, giúp Tàng Hình hoặc Hất ngã đối thủ
 •  3 – Lôi Nộ: Tấn công ở Thế Tàng hình, gây choáng và cộng thêm 6 giây Tàng hình
 •  F -Hắc Trảm: Tấn công khi Xuyên tâm Kích gây chí mạng, hấp thụ 5% sát thương vào Sinh lực

Cách combo cơ bản của Sát Thủ khi PvE

Cách 1

1 -> RMB -> F -> 4 -> X -> 1 -> RMB+F -> 4 -> 3

 ->  ->  ->  ->  ->  ->  -> 

 • 1 – Chiếm Đoạt: Tiếp cận kẻ địch, Tàng hình khi sử dụng ở phía sau kẻ thù
 • RMB – Xuyên Tâm Kích: Kỹ năng tấn công gây sát thương Bóng tối ở trạng thái thông thường, gây sát thương Sét ở Thế Tàng hình
 • F -Hắc Trảm: Tấn công khi Xuyên tâm Kích gây chí mạng, hấp thụ 5% sát thương vào Sinh lực
 • 4 – Lôi Kích: Tấn công ở thế Tàng hình, có thể gây choáng hoặc hấp thụ 5% sát thương vào Sinh lực
 • X – Phi Dao: Tấn công ở Thế Tàng hình, cộng dồn 1 điểm Độc
 • 1 – Ẩn Thân: Tấn công ở thế Tàng hình, cộng dồn 1 Độc, Hồi Nội năng và Tàng hình trong 6 giây
 • RMB+F: combo nhanh
 • 4 – Lôi Kích: Tấn công ở thế Tàng hình, có thể gây choáng hoặc hấp thụ 5% sát thương vào Sinh lực
 • 3 – Lôi Nộ: Tấn công ở Thế Tàng hình, gây choáng và cộng thêm 6 giây Tàng hình

Cách 2:

Tab -> Q -> 2 -> Tab -> 1 -> X

 ->  ->  ->  ->  -> 

 • Tab – Đá Móc: Kỹ năng Tấn công, dùng trên kẻ địch dính độc sẽ Tàng hình và cộng thêm điểm Độc
 • Q – Dạ Vũ: Di chuyển về sau lưng đối thủ, có thể kháng sát thương và hiệu ứng xấu
 • 2 – Thế Thân: Né tránh trong 1,5 giây, khi né chiêu sẽ vòng ra sau đối thủ ở trạng thái Tàng Hình
 • Tab – Hoán Chuyển: Thay đổi vị trí của bản thân và đối thủ,vô hiệu với một số kẻ thủ như các boss
 • 1 – Chiếm Đoạt: Tiếp cận kẻ địch, Tàng hình khi sử dụng ở phía sau kẻ thù
 • X -Bom Khói: Kháng sát thương từ xa hoặc Tàng hình tổ đội trong 10 giây

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(BnS) Hướng dẫn chơi, cách combo skill của Hệ phái Sát Thủ (chuyên sâu)