home Đang hot, Hướng dẫn BnS, Pháp Sư (BnS) Hướng dẫn chơi, cách combo skill của Hệ phái Pháp Sư (chuyên sâu)

(BnS) Hướng dẫn chơi, cách combo skill của Hệ phái Pháp Sư (chuyên sâu)

Tổng quan

Pháp Sư là một trong những hệ phái có sát thương khủng nhất Blade & Soul. Với nhiều skill sát thương đa mục tiêu với dame to, liên tục, Pháp Sư là thành phần không thể thiếu trong các phụ bản (PvE) hay trong các trận đánh lớn nhiều người. Kỹ năng Pháp Sư có 2 trạng thái chính là Hệ Lửa và Hệ Băng. Mỗi trạng thái đều có những điểm mạnh riêng và trong quá trình chơi, bạn có thể chuyển đổi liên tục các trạng thái lửa và băng thông qua những cách combo mà chúng tôi hướng dẫn dưới đây.

Nhìn chung, Pháp Sư là hệ phái thích hợp cho những bạn chơi game không thích đánh nhau, chỉ cần đi phụ bản, làm nhiệm vụ và khám phá những cái hay khác của game.

Cách Combo Skill của hệ phái Pháp Sư Hệ Băng khi PvE (đánh quái làm nhiệm vụ, đi phụ bản)

Chọn kỹ năng cho Pháp Sư Hệ Băng (Build Tree)

Đầu tiên, bạn cần nhấn J để tủy tỉnh lại hệ thống skill của Pháp Sư Hệ Băng (còn gọi là Build Tree). Nhấp vào “Mẫu võ công có khả năng rèn luyện” để tùy tỉnh. Cụ thể như sau:

 • Hỏa Chưởng: chọn nhánh 1
 • Băng Chưởng: chọn nhánh 2
 • Sóng Xung Kích: chọn nhánh 3
 • Mưa Băng: chọn nhánh 1
 • Trường Trọng Lực: chọn nhánh 3
 • Vùng Băng Giá: chọn nhánh 1
 • Hỏa Cầu: chọn nhánh 2
 • Băng Cầu: chọn nhánh 1
 • Sóng Nhiệt: chọn nhánh 1
 • Nhảy Lùi: chọn nhánh 2
 • Băng Hộ Thể: chọn nhánh 1
 • Băng Giáp: chọn nhánh 2

Combo cơ bản của Pháp Sư Hệ Băng khi PvE

1, Combo XV (mỗi 45 giây)

LMB -> X -> LMB -> V

 ->  ->  -> 

 • LMB – Hỏa Chưởng: Gây 93-112 sát thương Lửa, dùng trên kẻ địch bị thiêu đốt gây 23-28 sát thương Lửa cộng thêm
 • X – Hỏa Cầu: Gây 580-700 sát thương Lửa
 • V – Mưa Thiên Thạch: Gây 348-420 sát thương Lửa trong 5 giây

2, Combo CZ2 (Bạo phát sát thương)

LMB -> C -> RMB -> Z -> 2 (nhấn yên 10 giây)

 ->  ->  -> 

 • LMB – Hỏa Chưởng: Gây 93-112 sát thương Lửa, dùng trên kẻ địch bị thiêu đốt gây 23-28 sát thương Lửa cộng thêm
 • C – Hỏa Thảo: Gây 290-350 sát thương trong 10 giây
 • RMB – Băng Cuồng: Kỹ năng sát thương Băng 3 chiêu liên tiếp, không tốn Nội năng
 • Z – Vùng Băng Giá: Gây 725-875 sát thương Băng trong 10 giây

3, Combo Duy trì sát thương liên tục

LMB -> RMB -> X -> LMB -> RMB -> 1 -> LMB -> RMB -> 2 -> LMB -> RMB -> F1 (và F2 khi có)

 ->  ->  ->  ->  ->  ->  ->  ->  ->  ->  ->  (và  khi có)

 • LMB – Hỏa Chưởng: Gây 93-112 sát thương Lửa, dùng trên kẻ địch bị thiêu đốt gây 23-28 sát thương Lửa cộng thêm
 • RMB – Băng Cuồng: Kỹ năng sát thương Băng 3 chiêu liên tiếp, không tốn Nội năng
 • X – Băng Cầu: Gây 319-385 sát thương Băng
 • 1 – Sóng Xung Kích: Gây 15-18 sát thương, đỡ đạn trong 0,5 giây
 • 2- Mưa Băng: Gây 268-324 Sát thương Băng
 • F1 – Băng Long Công: Gây 162-315 sát thương Băng
 • F2 – Song Long Chưởng: Gây 262-316 sát thương Lửa, Gây 262-316 sát thương Băng

Lưu ý với Pháp Sư Hệ Băng

 • Cần chú ý sao cho mục tiêu đứng lâu nhất có thể trong ảnh hưởng của skill Z – Vùng Băng Giá 
 • Luôn sử dụng Combo XV (như hướng dẫn trên) mới có thể hồi phục được nội năng. Hỏa Thảo luôn luôn đi kèm với Vùng Băng Giá
 • Không spam RMB – Băng Cuồng  một cách vô thức

Cách Combo Skill của hệ phái Pháp Sư Hệ Lửa khi PvE (đánh quái làm nhiệm vụ, đi phụ bản)

Chọn kỹ năng cho Pháp Sư Hệ Lửa (Build Tree)

Đầu tiên, bạn cần nhấn J để tủy tỉnh lại hệ thống skill của Pháp Sư Hệ Băng (còn gọi là Build Tree). Nhấp vào “Mẫu võ công có khả năng rèn luyện” để tùy tỉnh. Cụ thể như sau:

 • Hỏa Chưởng: chọn nhánh 1
 • Băng Chưởng: chọn nhánh 2
 • Sóng Xung Kích: chọn nhánh 3
 • Lửa Bùng Nổ: chọn nhánh 3
 • Trường Trọng Lực: chọn nhánh 3
 • Băng Xoáy: chọn nhánh 1
 • Hỏa Cầu: chọn nhánh 1
 • Băng Cầu: chọn nhánh 1
 • Sóng Nhiệt: chọn nhánh 2
 • Nhảy Lùi: chọn nhánh 2
 • Băng Hộ Thể: chọn nhánh 1
 • Băng Giáp: chọn nhánh 1

Combo cơ bản của Pháp Sư Hệ Lửa khi PvE

Combo mở đầu cơ bản

Q -> X -> V -> RMB -> LMB -> 2 -> RMB -> LMB -> F1 (và F2 khi có)

 ->  ->  ->  ->  ->  ->  (và  khi có)

 • Q – Hỏa Ảnh: Di chuyển 7m về phía sau kẻ địch
 • X – Hỏa Cầu: Gây 580-700 sát thương Lửa
 • V – Mưa Thiên Thạch: Gây 348-420 sát thương Lửa trong 5 giây
 • RMB – Băng Chưởng: Gây 44-53 sát thương Băng, tê cóng trong 10 giây
 • LMB – Hỏa Chưởng: Gây 93-112 sát thương Lửa, dùng trên kẻ địch bị thiêu đốt gây 23-28 sát thương Lửa cộng thêm
 • 2 – Lửa Bùng Nổ: Gây 276-333 sát thương Lửa
 • F1 – Hỏa Long Công: Gây 162-315 sát thương Lửa
 • F2 – Song Long Chưởng: Gây 262-316 sát thương Lửa, Gây 262-316 sát thương Băng

Combo duy trì sát thương chính

RMB -> LMB -> C -> RMB -> LMB -> 2 -> RMB -> LMB -> F1 (và F2 khi có)

->  ->  ->  ->  ->  -> ->   (và  khi có)

 • RMB – Băng Chưởng: Gây 44-53 sát thương Băng, tê cóng trong 10 giây
 • LMB – Hỏa Chưởng: Gây 93-112 sát thương Lửa, dùng trên kẻ địch bị thiêu đốt gây 23-28 sát thương Lửa cộng thêm
 • C – Hỏa Thảo: Gây 290-350 sát thương trong 10 giây
 • 2 – Lửa Bùng Nổ: Gây 276-333 sát thương Lửa
 • F1 – Hỏa Long Công: Gây 162-315 sát thương Lửa
 • F2 – Song Long Chưởng: Gây 262-316 sát thương Lửa, Gây 262-316 sát thương Băng

Combo Duy trì thiêu đốt

RMB -> LMB -> 1 -> RMB -> LMB -> 2 -> RMB -> LMB -> F1 (và F2 khi có)

->  ->  ->  ->  ->  -> ->   (và  khi có)

 • RMB – Băng Chưởng: Gây 44-53 sát thương Băng, tê cóng trong 10 giây
 • LMB – Hỏa Chưởng: Gây 93-112 sát thương Lửa, dùng trên kẻ địch bị thiêu đốt gây 23-28 sát thương Lửa cộng thêm
 • 1 – Sóng Xung Kích: Gây 15-18 sát thương, đỡ đạn trong 0,5 giây
 • 2 – Lửa Bùng Nổ: Gây 276-333 sát thương Lửa
 • F1 – Hỏa Long Công: Gây 162-315 sát thương Lửa
 • F2 – Song Long Chưởng: Gây 262-316 sát thương Lửa, Gây 262-316 sát thương Băng

Combo Hoàn Chỉnh

Combo hoàn chỉnh = combo mở đầu + combo duy trì sát thương + combo duy trì thiêu đốt + combo duy trì sát thương + combo duy trì thiêu đốt…cho đến khi boss chết.

Lưu ý với Pháp Sư Hệ Lửa

 • Dùng kỹ năng 4 – Hỏa Công  vào bất kỳ lúc nào trong chuỗi combo
 • Luôn ý thức sử dụng kỹ năng 1- Sóng Xung Kích  để duy trì trạng thái thiêu đốt, tối đa hóa sát thương của Pháp Sư Hệ Lửa.
 • Sử dụng skill 1- Hỏa Cầu chuẩn, không cần hồi 2,5 giây như sau:

Đánh 5 cái (để tích đủ 5 Hỏa Than) -> RMB -> LMB -> 1 -> RMB -> LMB -> X

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(BnS) Hướng dẫn chơi, cách combo skill của Hệ phái Pháp Sư (chuyên sâu)