home Tra cứu BnS (BnS) Hệ thống Vệ Hồn trong Blade and Soul, cách tìm Vệ Hồn mạnh nhất

(BnS) Hệ thống Vệ Hồn trong Blade and Soul, cách tìm Vệ Hồn mạnh nhất

Tổng quan về Vệ Hồn

Hệ thống Vệ hồn là một loại trang bị quan trong bậc nhất Blade and Soul. Một người chơi có mạnh hay không, theo khuynh hướng phòng thủ hay tấn công một phần rất lớn phụ thuộc vào việc lựa chon vệ hồn để mặt. Một số điểm cần lưu ý như sau

  • Vệ hồn chỉ có tác dụng nếu bạn mặc trang phục, nếu bạn “khỏa thân” vệ hồn phế hoàn toàn.
  • Sức mạnh của vệ hồn được phân biệt theo màu sắc Cam > Tím > Xanh dương > Xanh lá > Trắng
  • Tất cả vệ hồn đều có nguyên bộ, khi bạn trang bị ở mức 3 cái, 5 cái, 8 cái, vệ hồn sẽ kích hoạt dòng ẩn của mình. Những chỉ số này được xem là đặc điểm của vệ hồn đó. Ví dụ, nếu là vệ hồn tấn công thì dòng ẩn thường là chí mạng, sát thương chí mạng, xuyên giáp, nếu là phòng thủ thì dòng ẩn thường là máu, đỡ đòn, né tránh, phòng thủ chí mạng.
  • Đa số vệ hồn đều có được khi đánh boss (boss nhiệm vụ và boss thế giới), chỉ có 3 loại vệ hồn có thể dùng tiền xu Naryu mua tại thương nhân cạnh vòng quay (xem list vệ hồn bên dưới để biết được vị trí).

Danh sách tất cả vệ hồn trong Blade and Soul, cách tìm vệ hồn từng loại

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(BnS) Hệ thống Vệ Hồn trong Blade and Soul, cách tìm Vệ Hồn mạnh nhất