home Tra cứu BnS (BnS) Hệ thống trang sức trong Blade and Soul (full)

(BnS) Hệ thống trang sức trong Blade and Soul (full)

Tên Hình ảnhCấpCách tìm
NHẪN
Nhẫn Dura16Đánh bại Dura trong Doanh Trại Hắc Long
Nhẫn Mục Nát25Đánh Pháp Sư Neruki trong Hang Hắc Ám
Nhẫn Quán Quân32Giết Ukaha ở Điện Quán Quân
Nhẫn Hắc Điểu32Giết Hắc Điểu Vương trong Hang Hắc Điểu
Nhẫn Hỏa Ngục36PB Lăng Lưu Đày
Nhẫn Gấu Nâu38Giết boss Napuben ở gần Nhà Trọ Khiêu Lăng
Nhẫn Wufu38Giết boss Wu Fee trong Xưởng Rượu Đầu Gốm
Nhẫn Huren43Giết boss Huren ở Tháp Canh Gác
Nhẫn Ác Nữ45PB Chiến Hạm Hải Xà
Nhẫn Hải Tặc45- PB Cảng Huyết Sắc
- PB Cảng Bóng Mờ
Nhẫn Thằng Hề45PB Mê Cung Naryu
Nhẫn Sừng Bò45PB Mê Cung Naryu
Nhẫn Wungsung Kỳ Dị45PB Cảng Bóng Mờ
Nhẫn Cá Mập45PB Cảng Bóng Mờ
Nhẫn Tháp Vô Tận45Tháp Mushin (tầng 1-7)
Nhẫn Ngục Talus48PB Ngục Talus
Nhẫn Vạn Lĩnh50PB Hang Ác Quỷ
Nhẫn Đại Vương50PB Hang Chuanka
Nhẫn Đại Phong50PB Hang Cóc
Nhẫn Băng Giá50PB Kho Băng Giá
Nhẫn Mãng Xà50PB Điện Phục Sinh
Nhẫn Thiên Mệnh50PB Tế Đàn Thiên Mệnh
Nhẫn Người Tuyết50PB Hang Người Tuyết
Nhẫn Chiến Thần50PB Cung Tuyết Ngọc
Nhẫn Hoán Ma50PB Điện Thờ Bóng Ma
Nhẫn Câm Lặng50PB Chiến Hạm Câm Lặng
Nhẫn Sơn Thạch50Rương Kho Báu, Thương gia Hội Thương Nhân - Giai Lệ
Nhẫn Vua Rồng50PB Nhà Tù Hắc Long
Nhẫn Cuồng Thủy50PB Lăng Mộ Lãng Quên
Nhẫn Cuồng Thủy Thức Tỉnh50Rương Kho Báu
Nhẫn Tự An50PB Tháp Bóng Tối
Nhẫn Thiên Độc50PB Tháp Bóng Tối
Nhẫn Mâu Thuẫn50PB Tháp Bóng Tối
DÂY CHUYỀN
Dây chuyền Wufu16Đánh bại Wufu ở Hang Đầu Gốm
Dây Chuyền Hắc Điểu32Giết Hắc Điểu Vương trong Hang Hắc Điểu
Dây Chuyền Vui Nhộn34Đánh Giám Sát trong Sàn Thách Đấu
Dây Chuyền Hỏa Ngục36PB Lăng Lưu Đày
Dây Chuyền Ngư Dân39Đấu Trường Ngư Dân
Dây Chuyền Ác Linh41Mộ Cương Thi
Dây Chuyền Sajifi42Giết Sajifi ở Trại Lính Đánh Thuê
Dây Chuyền Chúa Nhện45PB Hang Nhện
Dây Chuyền Ác Nữ45PB Chiến Hạm Hải Xà
Dây Chuyền Sừng Bò45PB Mê Cung Naryu
Dây Chuyền Thằng Hề45PB Mê Cung Naryu
Dây Chuyền Tháp Vô Tận45Tháp Mushin (tầng 8)
Dây Chuyền Chiến Binh45Tháp Mushin (tầng 1-7)
Dây Chuyền Hải Tặc45- PB Cảng Huyết Sắc
- PB Cảng Bóng Mờ
Dây Chuyền Chúa Tuyết48PB Hang Chúa Tuyết
Dây Chuyền Tứ Phương48PB Hang Vua Khỉ
Dây Chuyền Băng Giá49PB Hang Chuanka
Dây Chuyền Kim Phẩm50PB Hang Ác Quỷ
Dây Chuyền Đại Phong50PB Hang Cóc
Dây Chuyền Thiên Mệnh50PB Tế Đàn Thiên Mệnh
Dây Chuyền Cuồng Loạn50PB Tàn Tích Giai Lệ
Dây Chuyền Chiến Thần50PB Cung Tuyết Ngọc
Dây Chuyền Hoán Ma50PB Điện Thờ Bóng Ma
Dây Chuyền Câm Lặng50PB Chiến Hạm Câm Lặng
Dây Chuyền Hóa Thân50Rương Kho Báu
Dây Chuyền Vua Rồng50PB Lăng Mộ Lãng Quên
Dây Chuyền Chúa Tể Quỷ50PB Hỏa Ngục
KHUYÊN TAI
Khuyên Tai Cự Nham25Đánh Lõi Di Tích trong Di Tích Cự Nham
Khuyên tai Samja33Giết Thủ Lĩnh Samja trong Hang Ổ Bokgon
Khuyên Tai Hắc Điểu35Giết Hắc Điểu Đầu Đàn tại Tổ Hắc Điểu
Khuyên Tai Hoán Ma Lĩnh36Đánh Nộ Thống Thú trong Động Than Thở
Khuyên Tai Hỏa Ngục36PB Lăng Lưu Đày
Khuyên Tai Thạch Quái40PB Hang Người Đá
Khuyên Tai Quỷ41PB Kho Bạc Bỏ Hoang
Khuyên Tai Hải Tặc45- PB Cảng Huyết Sắc
- PB Cảng Bóng Mờ
Khuyên Tai Ác Nữ45PB Chiến Hạm Hải Xà
Khuyên Tai Thằng Hề45PB Mê Cung Naryu
Khuyên Tai Sừng Bò45PB Mê Cung Naryu
Khuyên Tai Tháp Vô Tận45Tháp Mushin (tầng 8)
Khuyên Tai Ngục Talus46PB Ngục Talus
Khuyên Tai Tứ Phương48PB Hang Vua Khỉ
Khuyên Tai Đại Vương48PB Hang Chuanka
Khuyên Tai Mãng Xà50PB Điện Phục Sinh
Khuyên Tai Rực Lửa50PB Tàn Tích Giai Lệ
Khuyên Tai Đại Phong50PB Hang Cóc
Khuyên Tai Bọ Cạp50PB Điện Ác Mộng
Khuyên Tai Thiên Mệnh50PB Tế Đàn Thiên Mệnh
Khuyên Tai Chiến Thần50PB Cung Tuyết Ngọc
Khuyên Tai Câm Lặng50PB Chiến Hạm Câm Lặng
Khuyên Tai Hoán Ma50PB Điện Thờ Bóng Ma
Khuyên Tai Câm Lặng50PB Chiến Hạm Câm Lặng
Khuyên Tai Hắc Long50PB Rừng Bóng Ma
Khuyên Tai Zakhan50PB Nhà Tù Hắc Long
Khuyên Tai Zakhan thức tỉnh50Rương Kho Báu
Khuyên Tai Ki Shin50Rương Kho Báu, Thương gia tap hóa Hội Thương Nhân - Giai lệ
Khuyên Tai Vua Rồng50PB Lăng Mộ Lãng Quên
Khuyên Tai Tự An
Khuyên Tai Mâu Thuẫn
Khuyên Tai Thiên Độc
VÒNG TAY
Vòng Tay Ác Nữ45PB Chiến Hạm Hải Xà
Vòng Tay Hải Tặc45PB Cảng Huyết Sắc
Vòng Tay Thịnh Nộ45Tháp Mushin (tầng 8)
Vòng Tay Naksun45Tháp Mushin (tầng 15)
Vòng Tay Đại Vương50PB Hang Chuanka
Vòng Tay Chiến Thần50PB Cung Tuyết Ngọc
Vòng Tay Thủy Nộ50PB Chiến Hạm Câm Lặng
Vòng Tay Hắc Long50PB Nhà Tù Hắc Long
THẮT LƯNG
Thắt Lưng Ác Nữ45PB Chiến Hạm Hải Xà
Thắt Lưng Hải Tặc45PB Cảng Huyết Sắc
Thắt Lưng Mê Cung Naryu45PB Mê Cung Naryu
Thắt Lưng Naksun45Tháp Mushin (tầng 15)
Thắt Lưng Chúa Tuyết48PB Hang Chúa Tuyết
Thắt Lưng Kim Phẩm50PB Hang Ác Quỷ
PB Kho Băng Giá
Thắt Lưng Bọ Cạp50PB Điện Ác Mộng
Thắt Lưng Thiên Mệnh50PB Tế Đàn Thiên Mệnh
Thắt Lưng Hắc Long50PB Rừng Bóng Ma
Thắt Lưng Vua Rồng50PB Hỏa Ngục

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(BnS) Hệ thống trang sức trong Blade and Soul (full)