(BnS) Hệ thống nghề chế tạo trong Blade and Soul (Full)

Thành phẩmXemHình ảnhDược liệuVàng
Rương tiếp tế tổng hợpXemDược liệu (tùy loại)5 vàng
Bí dược xương rồngXemDược liệu cơ bản962437 vàng 50 bạc
Bí dược cỏ vạn niênXemDược liệu cơ bản1443656 vàng 50 bạc
Thuốc bất khuấtXemDược liệu cơ bản962437 vàng 50 bạc
Thần dược thức tỉnhXemDược liệu cơ bản962437 vàng 50 bạc
Rương bí dược xương rồngDược liệu cơ bản
Dược liệu cao cấp
351283250 vàng
Rương bí dược cỏ vạn niênDược liệu cơ bản
Dược liệu cao cấp
501924875 vàng
Rương thuốc bất khuấtDược liệu cơ bản
Dược liệu cao cấp
351283250 vàng
Rương thần dược thức tỉnhDược liệu cơ bản
Dược liệu cao cấp
351283250 vàng
Bí dược đặc chế Hồng MônXemDược liệu cơ bản
Dược liệu cao cấp
Dược liệu đặc biệt
120482120187 vàng 50 bạc
Thuốc thần hiên ngang Hồng MônXemDược liệu cơ bản
Dược liệu cao cấp
Dược liệu đặc biệt
168642160250 vàng
Thuốc thần thức tỉnh Hồng MônXemDược liệu cơ bản
Dược liệu cao cấp
Dược liệu đặc biệt
168642160250 vàng

Thành phẩmHình ảnhNguyên liệu/PhíVàng
Rương tiếp tế tổng hợpGỗ (tùy loại)
5 vàng
Gỗ tổ hợp tạo tácGỗ cơ bản381015 vàng
Gỗ tổ hợp tuyệt tácGỗ cơ bản962437 vàng 50 bạc
Gói gỗ tổ hợp tạo tácGỗ cơ bản
Gỗ cao cấp
10521220 vàng
Gói gỗ tổ hợp tuyệt tácGỗ cơ bản
Gỗ cao cấp
5025864100 vàng
Bùa nâng cấp Vua Quạ phong ấnGỗ cơ bản
Gỗ cao cấp
Gỗ đặc biệt
120482120187 vàng 50 bạc
Bùa nâng cấp Vệ hồn Cuồng Phong phong ấnGỗ cơ bản
Gỗ cao cấp
Gỗ đặc biệt
9538696150 vàng

Thành phẩmXemHình ảnhGiấyVàng
Rương tiếp tế tổng hợpGiấy (tùy loại)5 vàng
Bùa phục hồiXemGiấy cơ bản20047 vàng 50 bạc
Bùa hồi sinhXemGiấy cơ bản280811 vàng 50 bạc
Gói bùa phục hồiGiấy cơ bản
Giấy cao cấp
351283250 vàng
Gói bùa hồi sinhGiấy cơ bản
Giấy cao cấp
501924875 vàng
Bùa khôi phục thời gian hồiXemGiấy cơ bản
Giấy cao cấp
Giấy đặc biệt
241022640 vàng

Thành phẩmXemHình ảnhLúa gạoVàng
Rương tiếp tế tổng hợpLúa gạo (tùy loại)5 vàng
Sủi cảo không cayXemLúa gạo thường962437 vàng 50 bạc
Hoành thánh cayXemLúa gạo thường1443656 vàng 50 bạc
Hộp sủi cảo không cayLúa gạo thường
Lúa gạo thượng hạng
351283250 vàng
Hộp hoành thánh cayLúa gạo thường
Lúa gạo thượng hạng
501924875 vàng
Canh bánh bao thịt (PVP)XemLúa gạo thường
Lúa gạo thượng hạng
Lúa gạo đặc biệt
168642160250 vàng
Canh bánh bao thịt cay (PVE)XemLúa gạo thường
Lúa gạo thượng hạng
Lúa gạo đặc biệt
168676168262 vàng 50 bạc

Thành phẩmXemHình ảnhKhoáng thạchVàng
Rương tiếp tế tổng hợpKhoáng thạch (tùy loại)5 vàng
Chìa khóa Hồng Môn Sương BạcXemKhoáng thạch cơ bản962437 vàng 50 bạc
Túi kim cương 5 cạnhXemKhoáng thạch cơ bản
Khoáng thạch cao cấp
20641625 vàng
Chuỗi chìa khóa tỏa sángXemKhoáng thạch cơ bản
Khoáng thạch cao cấp
351283250 vàng
Túi kim cương 6 cạnhXemKhoáng thạch cơ bản
Khoáng thạch cao cấp
351283250 vàng

NghềHình ảnhKim loạiVàng
Rương tiếp tế tổng hợpKim loại (tùy loại)5 vàng
Dụng cụ sửa chữa cao cấpKim loại cơ bản14045 vàng 50 bạc
Rương công cụ sửa chửa vạn năngKim loại cơ bản
Kim loại cao cấp
10381015 vàng
Đá biến đổi sương bạcKim loại cơ bản
Kim loại cao cấp
20641625 vàng
Bùa tinh linh thiên đườngKim loại cơ bản
Kim loại cao cấp
170642160250 vàng

Chém Gió

Bình Luận