home Blade and Soul, Tra cứu BnS (BnS) Hệ thống Bang hội trong Blade & Soul (toàn tập)

(BnS) Hệ thống Bang hội trong Blade & Soul (toàn tập)

Tổng quan

  • Chung: Một bang hội cần phải thuộc một trong 2 phe phái chính là THIÊN THANH và HUYẾT TỘC. Người chơi không thuộc phe nào không thể vào bang, người chơi muốn chuyển từ phe này sang phe kia phải tốn một ít tiền. Nhấn F7 để mở bảng tìm bang hội cần gia nhập.
  • Cách tạo bang hội: Gặp NPC “Quản lý bang hội” tiến hành tạo bang hội với tên đúng mực. Nhấn phím H để quản lý bang hội.
  • Thành viên: 50 thành viên khi mới tạo bang hội, số lượng nhiều hơn khi bang tăng cấp.

Cấp bậc và quyền lợi của các thành viên Bang hội

Cấp bậcQuyền lợi
Bang chủ- Truy cập kho bang hội
- Quản lý toàn bang (Gửi lời mời, nâng bậc, đuổi thành viên)
- Nâng cấp bang hội
- Giải tán bang hội
- Dịch chuyển tới thành viên clan
Phó bang- Truy cập kho bang hội
- Quản lý toàn bang (Gửi lời mời, nâng bậc, đuổi thành viên)
- Dịch chuyển tới thành viên clan
Bô lão- Truy cập kho bang hội
- Gửi lời mời thành viên
- Dịch chuyển tới thành viên clan
Thành viên- Truy cập kho bang hội
- Dịch chuyển tới thành viên clan
Tân binh- Không quyền lực

Lợi ích khi nâng cấp Bang hội

CấpYêu cầuLợi ích
1- Khởi tạo bang hội
- 50
- Giới hạn 50 thành viên
- Kho bang hội
- Bảng thông báo bang hội
2- Nhiều hơn 2 Thành viên
- 1
- 10 phù hiệu phe phái
Công xưởng bang hội cỡ nhỏ
3- Nhiều hơn 5 thành viên
- 3
- 10 phù hiệu phe phái
Giới hạn 60 thành viên
4- Nhiều hơn 5 thành viên
- 5
- 30 phù hiệu phe phái
Công xưởng bang hội cỡ lớn
5- Nhiều hơn 10 thành viên
- 50
- 15 Naryu bạc
- 560 phù hiệu phe phái
- 310 linh thạch
Nhận thêm sản phẩm khi chế tạo vật phẩm trong bang hội
6- Nhiều 10 thành viên
- 55
- 16 Naryu bạc
- 640 phù hiệu phe phái
- 350 linh thạch
Nâng cấp trang bị giảm phí 5% (ngoại trừ một số thao tác thằng cấp, vượt mốc và 1 vài vật phẩm cố định)
7- Nhiều hơn 10 thành viên
- 65
- 19 Naryu bạc
- 730 phù hiệu phe phái
- 410 linh thạch
Chế tạo thêm 1 vật phẩm cùng lúc trong công xưởng bang hội
8- Nhiều hơn 10 thành viên
- 75
- 22 Naryu bạc
- 840 phù hiệu phe phái
- 480 linh thạch
Dịch chuyển tới một thành viên bất kì trong bang (phí : 1 linh thạch)
9- Nhiều hơn 10 thành viên
- 85
- 25 Naryu bạc
- 950 phù hiệu phe phái
- 530 linh thạch
Nâng cấp trang bị giảm phí 10% (ngoại trừ một số thao tác thằng cấp , vượt mốc và 1 vài vật phẩm cố định)
10- Nhiều hơn 20 thành viên
- 95
- 28 Naryu bạc
- 1050 phù hiệu phe phái
- 600 linh thạch
Tối đa 70 thành viên
11- Nhiều hơn 20 thành viên
- 110
- 33 Naryu bạc
- 1250 phù hiệu phe phái
- 700 linh thạch
Bang chủ có thể tạo điểm tập kết các thành viên có thể dịch chuyển tới điểm tập kết định sẵn. (phí : 20 linh thạch cho 1 tiếng)
12- Nhiều hơn 20 thành viên
- 125
- 37 Naryu bạc
- 1400 phù hiệu phe phái
- 790 linh thạch
Giảm phí gửi thư 10% cho các thành viên và tất cả các nhân vật trong cùng 1 tài khoản có nhân vật là thành viên cùng bang hội đó.
13-Nhiều hơn 20 thành viên
- 140
- 42 Naryu bạc
- 1560 phù hiệu phe phái
- 880 linh thạch
Giới hạn 80 thành viên
14- Nhiều hơn 20 thành viên
- 155
- 46 Naryu bạc
- 1730 phù hiệu phe phái
- 970 linh thạch
- Nâng cấp trang bị giảm phí 10%
- Thăng cấp và vượt mốc trang bị giảm 5%

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(BnS) Hệ thống Bang hội trong Blade & Soul (toàn tập)