home Tra cứu BnS (BnS) Dây Chuyền Băng Niệm – cách tìm, hiệu ứng, chỉ số và hướng dẫn nâng cấp (full)

(BnS) Dây Chuyền Băng Niệm – cách tìm, hiệu ứng, chỉ số và hướng dẫn nâng cấp (full)

1, Cách tìm

  • Phụ bản Huyền thoại Đền Bão Tố (Boss 1)
  • Dây chuyền Băng Niệm (cấp 1) được nâng cấp từ Dây chuyền Băng Niệm sơ cấp hắc ám

2, Chỉ số Dây Chuyền Băng Niệm hệ Băng (theo cấp)

3, Chỉ số Dây Chuyền Băng Niệm hệ Lửa (theo cấp)

4, Nguyên liệu nâng cấp Dây Chuyền Băng Niệm (1-10)

CấpTế vật
Sơ cấp - Cấp 10550050040
Cấp 1 - Cấp 3Đá trang sức khai sáng
Cấp 3 - Cấp 6Dây chuyền Đại Phong044002024
Cấp 6 - Cấp 9Dây chuyền chiến thần044002024
Cấp 9 - Cấp 10Dây chuyền hóa thân044002024

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(BnS) Dây Chuyền Băng Niệm – cách tìm, hiệu ứng, chỉ số và hướng dẫn nâng cấp (full)