home Tra cứu BnS (BnS) Danh sách NPC trong Blade & Soul (toàn tập)

(BnS) Danh sách NPC trong Blade & Soul (toàn tập)

Dùng chức năng SEARCH để cho kết quả nhanh nhất!

TênHình ảnhVị tríChi tiết
AndumoLàng Tre
Ban YongbuTiền Đồn Làng Tre
BinsamTiền Đồn Làng Tre
Lão Mù AnRừng Hắc Ám
Lão Mù SimLò Hỏa Táng
BujangLàng Chài Ô Nhiễm
BumbakChiến Hạm Hải Tặc Đen
BuyongRừng Hắc Ám
ChengunLàng Tre
Chiến Hạm Hải Tặc Đen
Cho JungwonTiền Đồn Làng Tre
Chiến Hạm Hải Tặc Đen
Choi YumTộc: Nhân
Giới tính: Nam
Biệt hiệu:Gravekeeper
Khu vực:Moonshade Cemetery
ChulminLàng Tre
ChulwanLàng Tre
Chung UnnamTiền Đồn Rừng Hắc Ám
Chushou
DayguLàng Tre
Abandoned Well
DasooLò Hỏa Táng
DochunLàng Tre
DodanLàng Tre
Fu Ribi
GanhuiTiền Đồn Làng Tre
GohtaiLàng Chài Ô Nhiễm
Gong SamsikTiền Đồn Làng Tre
Gi BongsaTrại Kiểm Lâm
Dusk Adder Stronghold
GilhongThiên Đỉnh
Gubong
GumwanLàng Tre
GungwonBờ Biển Làng Tre
Làng Chài Ô Nhiễm
Gu Okrim
Gwak ChilBờ Biển Làng Tre
Tiền Đồn Làng Tre
Chiến Hạm Hải Tặc Đen
Gwan ChulsuLàng Tre
Gwak JunHàng Tre
Bờ Biển Làng Tre
Phòng Hồi Phục Làng Tre
HansuLàng Tre
HajoonThiên Đỉnh
Rừng Người Chết
Rừng Hắc Ám
Ha JungwangChiến Hạm Hải Tặc Đen
Hamatai
Hong SokyunThiên Đỉnh
Hwang JinbangLàng Chài Ô Nhiễm
Ilbami
JanghunBờ Biển Làng Tre
Jinsoyun
JinyungThiên Đỉnh
JinpyungLò Hỏa Táng
JinwaryoTrại Kiểm Lâm
Jiwan
Jo JanghakTiền Đồn Làng Tre
Jura
Ko SuljunBờ Biển Làng Tre
Lee Chulman
Lee Hwasang
Lee Jinsang
LusungThiên Đỉnh
MidunLò Hỏa Táng
MokdunTiền Đồn Làng Tre
Chiến Hạm Hải Tặc Đen
Mo Palmo
Moyong JungLò Hỏa Táng
MunwiTiền Đồn Làng Tre
NamsoyooLàng Tre
OrpunLàng Chài Ô Nhiễm
OsungRừng Người Chết
Nghĩa Trang Bóng Trăng
PangoTrại Kiểm Lâm
PaodoLàng Tre
PogulLàng Tre
RyunaLàng Tre
SansuLàng Tre
SobungLò Hỏa Táng
SomaiTiền Đồn Làng Tre
Chiến Hạm Hải Tặc Đen
So Yukmuk
Sunmo
SuryunLàng Tre
Um SojiLò Hỏa Táng
YiganLò Hỏa Táng
Yu JipyungRừng Người Chết
Trại Kiểm Lâm
YumguTộc: Nhân
Giới tính: Nam
Làng Tre
YungmukThiên Đỉnh
WubaikuLàng Tre
Wu Hyuk
???Tộc: Nhân
Giới tính: Nam
Biệt hiệu: Thương gia đậu thần

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(BnS) Danh sách NPC trong Blade & Soul (toàn tập)