home Blade and Soul, Tra cứu BnS (BnS) Chủng tộc trong Blade & Soul, tạo hình các hệ phái theo từng chủng tộc (full)

(BnS) Chủng tộc trong Blade & Soul, tạo hình các hệ phái theo từng chủng tộc (full)

Hệ pháiTộc LongTộc NhânTộc ThiênTộc Linh
Sát Thủ
Kiếm Sư
Cuồng Long
Pháp Sư
Võ Sư
Triệu Hồi Sư
Kiếm Vũ
Khí Công Sư
Thuật Sư
Xạ Thủ

Hình ảnh các hệ phái theo từng chủng tộc

  • Tộc Long (Võ Sư, Cuồng Long, Pháp Sư)

 

  • Tộc Nhân (Kiếm Sư, Võ Sư, Sát Thủ)
  • Tộc Linh (Pháp Sư, Triệu Hồi Sư, Kiếm Vũ)
  • Tộc Thiên (Kiếm Sư, Pháp Sư, Võ Sư)

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(BnS) Chủng tộc trong Blade & Soul, tạo hình các hệ phái theo từng chủng tộc (full)