home Blade and Soul, Hệ phái BnS, Sát Thủ (Bns) Bộ kỹ năng của Hệ phái Sát Thủ (toàn tập)

(Bns) Bộ kỹ năng của Hệ phái Sát Thủ (toàn tập)

Tổng Quan

Sát thủ có 2 bộ kỹ năng tương ứng với 2 nguyên tố là Sét và Bóng tối. Các bạn có thể tham khảo các kỹ năng và phím sử dụng trong 2 hình dưới đây

Bộ kỹ năng sát thủ hệ Sét

Bộ kỹ năng sát thủ hệ Bóng Tối

Chi tiết Kỹ năng Sát Thủ (Level 1-45)

Đang cập nhật

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(Bns) Bộ kỹ năng của Hệ phái Sát Thủ (toàn tập)