home Blade and Soul, Hệ phái BnS, Pháp Sư (Bns) Bộ kỹ năng của Hệ phái Pháp Sư (toàn tập)

(Bns) Bộ kỹ năng của Hệ phái Pháp Sư (toàn tập)

Tổng quan

Pháp sư có 2 bộ kỹ năng tương ứng với 2 nguyên tố của hệ phái này: Lửa và Băng. Các bạn có thể tham khảo các kỹ năng và phím sử dụng trong 2 hình dưới đây (có thể nhấn vào ảnh để xem ảnh có kích thước lớn hơn):

Bộ kỹ năng Pháp Sư hệ Lửa

Chi tiết Kỹ năng Pháp Sư Hệ Lửa (Level 1-45)

TênBiểu tượngPhím bấmMiêu tả
Hỏa ChưởngLMBGây 93-112 sát thương Lửa, dùng trên kẻ địch bị thiêu đốt gây 23-28 sát thương Lửa cộng thêm
Băng ChưởngRMBGây 44-53 sát thương Băng, tê cóng trong 10 giây
Băng CuồngRMBKỹ năng sát thương Băng 3 chiêu liên tiếp, không tốn Nội năng
Sóng Xung Kích1Gây 15-18 sát thương, đỡ đạn trong 0,5 giây
Hỏa Long Chưởng2Gây 165-200 sát thương Lửa
Lửa Bùng Nổ2Gây 276-333 sát thương Lửa
Trói Hồn4Trói hồn trong 6 giây, kéo mục tiêu, gây tê liệt
Trường Trọng Lực4Hút tất cả kẻ thù trong phạm vi 5m vào khu vực trung tâm
Băng XoáyZGây 131-158 sát thương Băng, dùng trên kẻ địch bị đóng băng gây thêm 44-53 sát thương Băng
Thảm BăngZPháp sư sẽ bay lên trời đồng thời đóng băng tất cả các mục tiêu xung quanh trong phạm vi 5m
Phá Thiên Chưởng3Gây 23-28 sát thương Băng, choáng trong 2 giây, đóng băng trong 5 giây
Kích Nổ1Gây 73-88 sát thương
Đẩy Lui22 giây hất ngã sau khi đẩy lui 15m, gây 29-35 sát thương
Thảm LửaVGây 290-350 sát thương Lửa trong 5 giây
Phong Ấn3Làm bất tỉnh mục tiêu trong 30 giây
Hỏa ThảoCGây 290-350 sát thương trong 10 giây
Hỏa ẢnhQDi chuyển 7m về phía sau kẻ địch
Băng ẢnhEDi chuyển 7m về phía sau kẻ địch
Lửa Huyền BíFGây 609-735 sát thương Lửa trong 2 lần
Thanh TẩyTABKỹ năng thoát thân, dùng để thoát khỏi các trạng thái Choáng, Gục ngã, Hát ngã, Bất tỉnh, Tóm, Trói hồn, Đè, Băng Ngục
Băng Long Chưởng2Kỹ năng tấn công theo đường thẳng, các mục tiêu ở gần sẽ bị Đẩy lùi và sau đó rơi vào trạng thái Gục ngã
Hỏa Long CôngFGây 162-315 sát thương Lửa
Băng Long CôngFGây 162-315 sát thương Băng
Hỏa CầuXGây 580-700 sát thương Lửa
Băng CầuXGây 135-163 sát thương Băng, dùng trên kẻ địch bị đóng băng gây thêm 184-222 sát thương Băng cộng thêm
Bão TuyếtXGây 44-53 sát thương Băng lên tối đa 3 kẻ địch liên tiếp
Sóng NhiệtZHất ngã trong 3 giây
Nhảy LùiFNhảy lùi về phía sau, hóa giải các trạng thái khống ché
Nhảy NgượcSLăn người, thoát khỏi trạng thái Gục ngã hoặc Hất ngã
Lá Chắn Linh HồnCKháng sát thương đạn trong 15 giây
Mưa Thiên ThạchVGây 348-420 sát thương Lửa trong 5 giây
Trói Hồn Trên Không4Trói hồn trên không trong 4 giây, gây tê liệt
Bão LửaTABGây 44-53 sát thương Lửa
Phá HồnTABKỹ năng làm Hất ngã các kẻ thù xung quanh trong 2 giây
Song Long ChưởngFGây 262-316 sát thương Lửa, Gây 262-316 sát thương Băng
Hút Sinh Lực4Gây 35-42 sát thương, hấp thụ 100% sát thương thành sinh lực
Kháng Trọng Lực2Kỹ năng thoát thân khỏi trạng thái Tóm, Trói hồn và Đè, choáng 2 giây, gây 75-91 sát thương
Băng Hộ ThểVKỹ năng bảo vệ tổ đội trong 5 giây, khi nhận bất kỳ một sát thương nào sẽ đưa người chơi vào trạng thái đóng băng, miễn nhiễm sát thương trong 3 giây
Băng NgụcVNhốt mục tiêu trong băng ngục 8 giây, mục tiêu không thể nhận bất cứ sát thương nào đc gây ra bởi người chơi
Băng Phong VũVGây 23-28 sát thương Băng, đóng băng trong 5 giây
Băng GiápTABKháng sát thương và hiệu ứng trạng thái trong 10 giây
Hỏa Công4Gây 2465-2975 sát thương Lửa trong 5 giây
Hỏa Long Chưởng Cường Hóa2Gây 334-403 sát thương Lửa
Thần Long Thịnh NộGây 4263-5145 sát thương Lửa trong 4 giây
Kỷ Băng HàTạo không gian đóng băng 10 giây

Bộ kỹ năng Pháp Sư hệ Băng

Chi tiết Kỹ năng Pháp Sư Hệ Băng (Level 1-45)

TênBiểu tượngPhím bấmMiêu tả
Hỏa ChưởngLMBGây 35-42 sát thương Lửa, dùng trên kẻ địch bị thiêu đốt gây 23-28 sát thương Lửa cộng thêm
Băng ChưởngRMBGây 102-123 sát thương Băng, tê cóng trong 10 giây
Băng CuồngRMBGây 131-158 sát thương Băng trong 3 lần
Sóng Xung Kích1Gây 15-18 sát thương, đỡ đạn trong 0,5 giây
Mưa Băng2Gây 268-324 Sát thương Băng
Băng Long Chưởng2Gây 102-123 sát thương Băng, gục ngã trong 5 giây sau khi đẩy lùi 5m
Trói Hồn4Trói hồn trong 6 giây, kéo mục tiêu, gây tê liệt
Trường Trọng Lực4Hút tất cả kẻ thù trong phạm vi 5m vào khu vực trung tâm
Vùng Băng GiáZGây 725-875 sát thương Băng trong 10 giây
Băng XoáyZGây 131-158 sát thương Băng, dùng trên kẻ địch bị đóng băng gây thêm 44-53 sát thương Băng
Thảm BăngZPháp sư sẽ bay lên trời đồng thời đóng băng tất cả các mục tiêu xung quanh trong phạm vi 5m
Phá Thiên Chưởng3Gây 23-28 sát thương Băng, choáng trong 2 giây, đóng băng trong 5 giây
Kích Nổ1Gây 73-88 sát thương
Đẩy Lui22 giây hất ngã sau khi đẩy lui 15m, gây 29-35 sát thương
Thảm LửaVGây 290-350 sát thương Lửa trong 5 giây
Phong Ấn3Làm bất tỉnh mục tiêu trong 30 giây
Hỏa ThảoCGây 145-175 sát thương trong 10 giây
Hỏa ẢnhQDi chuyển 7m về phía sau kẻ địch
Băng ẢnhEDi chuyển 7m về phía sau kẻ địch
Băng Huyền BíFGây 609-735 sát thương Băng trong 2 lần
Thanh TẩyTABKỹ năng thoát thân, dùng để thoát khỏi các trạng thái Choáng, Gục ngã, Hát ngã, Bất tỉnh, Tóm, Trói hồn, Đè, Băng Ngục
Hỏa Long CôngFGây 261-315 sát thương Lửa
Băng Long CôngFGây 162-315 sát thương Băng
Hỏa CầuXGây 580-700 sát thương Lửa
Băng CầuXGây 319-385 sát thương Băng
Bão TuyếtXGây 44-53 sát thương Băng lên tối đa 3 kẻ địch liên tiếp
Sóng NhiệtZHất ngã trong 3 giây
Nhảy LùiFNhảy lùi về phía sau, hóa giải các trạng thái khống ché
Nhảy NgượcSLăn người, thoát khỏi trạng thái Gục ngã hoặc Hất ngã
Lá Chắn Linh HồnCKháng sát thương đạn trong 15 giây
Mưa Thiên ThạchVGây 348-420 sát thương Lửa trong 5 giây
Trói Hồn Trên Không4Trói hồn trên không trong 4 giây, gây tê liệt
Bão LửaTABGây 44-53 sát thương Lửa
Phá HồnTABKỹ năng làm Hất ngã các kẻ thù xung quanh trong 2 giây
Song Long ChưởngFGây 262-316 sát thương Lửa, Gây 262-316 sát thương Băng
Hút Sinh Lực4Gây 35-42 sát thương, hấp thụ 100% sát thương thành sinh lực
Kháng Trọng Lực2Kỹ năng thoát thân khỏi trạng thái Tóm, Trói hồn và Đè, choáng 2 giây, gây 75-91 sát thương
Băng Hộ ThểVKỹ năng bảo vệ tổ đội trong 5 giây, khi nhận bất kỳ một sát thương nào sẽ đưa người chơi vào trạng thái đóng băng, miễn nhiễm sát thương trong 3 giây
Băng NgụcVNhốt mục tiêu trong băng ngục 8 giây, mục tiêu không thể nhận bất cứ sát thương nào đc gây ra bởi người chơi
Băng Phong VũVGây 23-28 sát thương Băng, đóng băng trong 5 giây
Băng GiápTABKháng sát thương và hiệu ứng trạng thái trong 10 giây
Bom Nội Năng4Gây 1015-1225 sát thương Băng
Mưa Băng Cường Hóa2Gây 335-403 sát thương Băng
Thần Long Thịnh NộGây 4263-5145 sát thương Băng trong 4 lần
Kỷ Băng HàTạo không gian đóng băng 10 giây

 

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(Bns) Bộ kỹ năng của Hệ phái Pháp Sư (toàn tập)