home Blade and Soul, Hệ phái BnS, Pháp Sư (Bns) Bộ kỹ năng của Hệ phái Pháp Sư (toàn tập)

(Bns) Bộ kỹ năng của Hệ phái Pháp Sư (toàn tập)

Tổng quan

Pháp Sư có 2 bộ kỹ năng tương ứng với 2 nhánh võ công Siêu Nhiệt và Cực Hàn. Mỗi nhánh võ công sẽ có 2 loại kỹ năng là Kỹ năng có thể cường hóa và Kỹ năng thức tỉnh

  • Kỹ năng có thể cường hóa là kỹ năng có thể được nâng sức mạnh nhờ sử dụng các loại bí kíp có trong cửa hàng Thương Long, tối đa 5 điểm mỗi kỹ năng
  • Kỹ năng thức tỉnh là kỹ năng đặc trưng của nhánh võ công, thức tỉnh một số skill quan trọng của nhánh võ công đó.
Siêu Nhiệt Cực Hàn
 Sát thương tăng 5%, sát thương nhận vào tăng 3% Khi sử dụng Song Long Chưởng, tăng 6% Lực tấn công trong 10 giây

Tăng 20% phòng thủ

Chi tiết Kỹ năng Pháp Sư

 

Kỹ năng thức tỉnh Pháp Sư – Nhánh Siêu Nhiệt

 

Kỹ năng thức tỉnh Pháp Sư – Nhánh Cực Hàn

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(Bns) Bộ kỹ năng của Hệ phái Pháp Sư (toàn tập)