home Blade and Soul, Cuồng Long, Hệ phái BnS (Bns) Bộ kỹ năng của Hệ phái Cuồng Long (toàn tập)

(Bns) Bộ kỹ năng của Hệ phái Cuồng Long (toàn tập)

Tổng quan

Cuồng Long có 2 bộ kỹ năng tương ứng với 2 nhánh võ công Thái SơnHắc Ám. Mỗi nhánh võ công sẽ có 2 loại kỹ năng là Kỹ năng có thể cường hóa và Kỹ năng thức tỉnh

 • Kỹ năng có thể cường hóa là kỹ năng có thể được nâng sức mạnh nhờ sử dụng các loại bí kíp có trong cửa hàng Thương Long, tối đa 5 điểm mỗi kỹ năng
 • Kỹ năng thức tỉnh là kỹ năng đặc trưng của nhánh võ công, thức tỉnh một số skill quan trọng của nhánh võ công đó.
Thái Sơn Hắc Ám 
Khi tấn công có tỷ lệ 5% giảm 1 giây thời gian hồi chiêu Cuồng Nộ

Khi sử dụng Cuồng Nộ tăng 10% lực tấn công trong 10 giây

Khi tấn công có tỉ lệ 4% giảm 1 giây thời gian hồi chiêu Hành Quyết, Đạp Lửa

Chi tiết Kỹ năng Cuồng Long

Nhánh Thái SơnNhánh Hắc Ám

Bổ Rìu (RMB)
Gây sát thương
Hấp thụ 10% sát thương thành sinh lực
Trong hiệu ứng trạng thái Bắt Giữ có thể sử dụng
Cộng dồn 1 chảy máu
Khi chí mạng hồi 10 nội năng
Trúng đích giảm thời gian hồi của Phân Thiên Địa (F) đi 0,5 giây

Tận Diệt (RMB)
Gây sát thương trong 2 lần
Sau khi tấn công Đẩy Lui gây sát thương cộng thêm
Trúng đích giảm thời gian hồi Cuồng Phong 0,5 giây
Khi chí mạng hồi 10 nội năng
Cộng dồn 1 chảy máu
Hấp thụ 10% sát thương thành sinh lực

Tàn Phá (X)
Gây sát thương
Dùng trên kẻ địch bị Hất ngã, Choáng, Gục ngã gây sát thương cộng thêm
Hấp thụ 10% sát thương thành sinh lực
Hồi 100 nội năng trong 5 giây
Tiếp cận kẻ địch

Hành Quyết (X)
Gây sát thương
Không thể xóa thời gian hồi
Hoàn thành tấn công thành công hồi 50% nội năng hao phí
Xuyên phản đòn
Kháng đẩy lùi
Nhận Khí Chất khi đánh trúng đòn cuối cùng
Trong hiệu ứng Khí Chất tăng tối đa 100 nội năng

Bão Xoáy (Q)
Gây sát thương
Không thể xóa thời gian hồi
Có thể sử dụng liên tục
Giảm sát thương nhận vào 25%
Xuyên phòng thủ, phản đòn
Trong thời gian sử dụng kháng hiệu ứng trạng thái
Loại bỏ hiệu ứng trói khi sử dụng
Kháng sát thương và hiệu ứng tráng thái trong 1 giây
Sau khi tấn công 5 lần choáng trong 2 giây
Ý lực kích hoạt khi các đòn đánh thành công
Tăng nội năng tối đa 100 khi kích hoạt ý lực

Bão Xoáy (Q)
Gây sát thương
Hấp thụ 20% sát thương thành sinh lực
Không thể xóa thời gian hồi
Có thể sử dụng liên tục
Xuyên phòng thủ, phản đòn
Trong thời gian sử dụng kháng hiệu ứng trạng thái
Loại bỏ hiệu ứng trói khi sử dụng
Kháng sát thương và hiệu ứng tráng thái trong 1 giây
Sau khi tấn công 5 lần choáng trong 2 giây
Ý lực kích hoạt khi các đòn đánh thành công
Tăng nội năng tối đa 100 khi kích hoạt ý lực
Hấp thụ sinh lực tương đương 30% lượng sát thương khi đánh trúng kẻ địch đang có 5 cộng dồn Vết Sẹo

Phân Thiên Địa (F)
Gây sát thương
Gây sát thương trong 4 giây
Cộng dồn 1 chảy máu
Hồi 120 nội năng trong 8 giây

Cuồng Phong (F)
Gây sát thương
Khi chí mạng, hồi 120 nội năng trong 4 giây
Cộng dồn 1 chảy máu
Hấp thụ 10% sát thương thành sinh lực
Thi triển thêm 1 lần khi đánh trúng 3 lần cuồng phong

Thịnh Nộ (LMB)
Gây sát thương
Có thể tấn công trong phạm vi 4m từ giữa khi đang sử dụng Chiêu Hồn
Trúng đich giảm thời gian hồi Phân Thiên Địa 2 giây
Khi chí mạng hồi 10 nội năng
Thịnh Nộ khả dụng trong 4 giây khi sử dụng thành công Đập mạnh

Thịnh Nộ (LMB)
Gây sát thương
Trúng đích giảm thời gian hồi của Cuồng Phong đi 3 giây
Có thể tấn công trong phạm vi 4m từ giữa khi đang sử dụng Chiêu hồn
Trúng đích hồi 10 nội năng

Đạp Lửa (3)
Gây sát thương
Gây sát thương trong 8 giây
Khi tấn công kẻ địch gây giảm tốc độ di chuyển 40% trong 5 giây
Kháng Choáng, Hất ngã, Gục ngã, Đẩy lùi
Trong phạm vi tăng phòng thủ 400%
Hồi phục trong vùng ảnh hưởng tăng 10%
Lượng sát thương kỹ năng Bổ Rìu, Phân Thiên Địa, Thịnh Nộ trong vùng ảnh hưởng tăng 20%

Đạp Lửa (3)
Gây sát thương
Gây sát thương trong 8 giây
Khi tấn công kẻ địch gây giảm tốc độ di chuyển 40% trong 5 giây
Kháng Choáng, Hất ngã, Gục ngã, Đẩy lùi
Trong phạm vi tăng phòng thủ 400%
Hồi phục trong vùng ảnh hưởng tăng 10%
Lượng sát thương kỹ năng Tận Diệt, Đẩy Lui, Cuồng Phong trong vùng ảnh hưởng tăng 20%

Phân Thiên Địa Tối Thượng (F)
Gây sát thương
Gây sát thương trong 4 giây
Chia sẻ thời gian tái sử dụng với Phá Hủy
Cộng dồn 1 chảy máu
Hồi 120 nội năng trong 8 giây

Cuồng Phong Tối Thượng (F)
Gây sát thương
Thêm tối đa 1 lần khi đánh trúng
Khi chí mạng, hồi 120 nội năng trong 4 giây
Cộng dồn 1 chảy máu
Hấp thụ 10% sát thương thành sinh lực

Bổ Rìu Tối Thượng
Gây sát thương
Hấp thụ 10% sát thương thành sinh lực
Trong hiệu ứng trạng thái Bắt Giữ có thể sử dụng
Cộng dồn 1 chảy máu
Khi chí mạng, hồi 10% nội năng
Trúng đích giảm thời gian hồi của Phân Thiên Địa Tối Thượng 1,5 giây

Tận Diệt Tối Thượng (RMB)
Gây sát thương trong 2 lần
Sau khi sử dụng thành công Đẩy Lùi Tối Thượng gây sát thương cộng thêm
Trúng đích giảm thời gian hồi Cuồng Phong 1 giây
Khi chí mạng, hồi 10 nội năng
Cộng dồn 1 chảy máu
Hấp thụ 3% sát thương thành sinh lực

Tiến Công
Hiệu ứng thụ động
Khi tấn công có tỷ lệ 5% giảm 1 giây thời gian hồi chiêu Cuồng Nộ
Khi sử dụng Cuồng Nộ tăng 10% lực tấn công trong 10 giây

Mãnh Công
Khi tấn công có tỉ lệ 4% giảm 1 giây thời gian hồi chiêu Hành Quyết, Đạp Lửa

Kỹ năng thức tỉnh Cuồng Long – nhánh Thái Sơn

Kẻ Phá Hủy

Cường hóa sát thương kỹ năng Bổ Rìu, Phân Thiên Địa

Kẻ Thống Trị

Cường hóa Đạp Lửa, Thịnh Nộ

 • Có thể sử dụng Thịnh Nộ trong vùng ảnh hưởng của Đạp Lửa

Đồn Trại

Cường hóa Đạp Lửa, Bổ Rìu, Phân Thiên Địa

 • Lượng sát thương kỹ năng Thịnh Nộ tăng 20% trong vùng ảnh hưởng Đạp Lửa
 • Lượng sát thương kỹ năng Bổ Rìu, Phân Thiên Địa tăng 45% trong vùng ảnh hưởng Đạp Lửa

Kiên Nhẫn

Giảm sát thương khi sử dụng Bão Xoáy, Xoay Rìu

 • Bão Xoáy: giảm sát thương nhận vào 25%
 • Xoay Rìu: giảm sát thương nhận vào 25%

Phản Công

Cường hóa chức năng và khả năng sử dụng Bão Xoáy

 • Có thể tái sử dụng tối đa 4 lần
 • Trong thời gian sử dụng, giảm tốc độ di chuyển 30%
 • Trúng đích 2 giây hất ngã sau khi đẩy lùi 11m
 • Trúng đích loại bỏ hiệu ứng khóa kỹ năng tiếp cận

Kiên Định

Có thể sử dụng Kiên Định

 • Kiên Định trong 7 giây
 • Kháng 5 lần sát thương và hiệu ứng trạng thái trong 5 giây
 • Trong hiệu ứng Kiên Định hồi 210 nội năng
 • Kháng suy giảm tốc độ di chuyển và trói khi sử dụng Kiên Định
 • Thoát khỏi trạng thái choáng, gục ngã

Hỗn Chiến

Cường hóa khả năng sử dụng Bắt Giữ

 • Mỗi khi đánh trúng Đập trong Bắt Giữ giảm 4 giây thời gian hồi chiêu Cuồng Nộ, Kiên Định
 • Làm mới thời gian hồi chiêu Cuồng Nộ, Kiên Định khi Bắt Giữ kẻ địch lớn hơn

Kéo

Thay đổi kỹ năng Càn Quét
Đổi kỹ năng Đạp Mạnh thành Kéo

 • Kéo: Kéo và gục ngã trong 3 giây. Xuyên phản đòn
 • Càn Quét: Kéo và gục ngã trong 2 giây. Gây sát thương. Xuyên phản đòn

Choáng Váng

Thay đổi kỹ năng Lên Gối
Đổi kỹ năng Đạp Mạnh thành Kéo

 • Kéo: Kéo và gục ngã trong 2 giây. Xuyên phản đòn
 • Lên Gối: Hất ngã trong 2 giây. Tiếp cận kẻ địch. Loại bỏ hiệu ứng khóa kỹ năng tiếp cận. Xuyên phản đòn

Thủ Hộ

Giảm sát thương khi bị đánh trong trang thái Khiên Đá (tối đa 5 cộng dồn)

 • Khi bị đánh trong Khiên Đá, giảm 10% sát thương nhận vào trong 5 giây (tối đa 5 cộng dồn)

Cường Thủ

Cường hóa hiệu ứng bảo vệ Khiên Đá

 • Đỡ đòn tấn công trực diện từ 4 giây lên 8 giây
 • Trong thời gian sử dụng, thành viên tổ đội kháng hiệu ứng trạng thái
 • Thành viên tổ đội trong vùng 8m xung quanh được giảm sát thương 70% trong 8 giây
 • Khi thành viên tổ đội trong vùng ảnh hưởng bị đánh sẽ được hồi phục 2% sinh lực
 • Không thể di chuyển trong Khiên Đá
 • Hồi 20% sinh lực trong 8 giây

Đánh Khiên

Thay đổi kỹ năng Khiên Đá

 • Gây sát thương
 • Choáng trong 3 giây
 • Hồi 20% sinh lực trong 4 giây
 • Xuyên phòng thủ, phản đòn

Ý Chí

Cường hóa kỹ năng Cuồng Nộ, Kiên Định

 • Cuồng Nộ kéo dài trong 8 giây

Bóp Nát

Đổi kỹ năng Tàn Phá thành kỹ năng Bóp Nát
Cường hóa lượng sát thương cấp kỹ năng Bóp Nát

 • Gây sát thương
 • Có thể sử dụng Bóp Nát cấp 1 khi thi triển
 • Có thể duy trì Bóp Nát tối đa 2,4 giây
 • Bỏ qua phòng thủ khi đánh trúng Bóp Nát cấp 3
 • Giai đoạn 2,3 gây sát thương mạnh
 • Xuyên phòng thủ, phản đòn

Đại Địa Chấn

Nhận kỹ năng Đại Địa Chấn
Thay đổi kỹ năng Càn Quét

 • Đại Địa Chấn:
  • Choáng trong 3 giây
  • Kháng sát thương và hiệu ứng trạng thái
  • Gây sát thương
  • Tiếp cận kẻ địch
  • Giảm tốc độ di chuyển 40% trong 8 giây
  • Xuyên phòng thủ, phản đòn
  • Hất tung kẻ địch đang bị choáng, hất ngã, gục ngã

Kỹ năng thức tỉnh Cuồng Long – nhánh Hắc Ám

Triệt Tiêu

Cường hóa sát thương Tận Diệt, Cuồng Phong

Hải Nộ

Cường hóa sát thương Thịnh Nộ

Dậm Bão

Trong hiệu ứng Dậm Bão, cường hóa lượng sát thương Tận Diệt, Đẩy Lùi

 • Dậm Bão:
  • Gây sát thương
  • Hấp thu 50% sát thương thành sinh lực
  • Lượng sát thương Cuồng Phong, Thịnh Nộ tăng 20% trong 8 giây
  • Lượng sát thương Tận Diệt, Đẩy Lùi tăng 50% trong 8 giây

Gió Tàn Phá

Tăng khả năng sử dụng Bão Xoáy, Xoay Rìu và thêm hiệu ứng Vết Sẹo

 • Bão Xoáy, Xoay Rìu: Hấp thụ sinh lực tương đương 30% lượng sát thương khi đánh trúng kẻ địch đang có 5 cộng dồn Vết Sẹo

Phản Công

Cường hóa chức năng và khả năng sử dụng Bão Xoáy

 • Có thể tái sử dụng tối đa 4 lần
 • Trong thời gian sử dụng, giảm tốc độ di chuyển 30%
 • Trúng đích 2 giây hất ngã sau khi đẩy lùi 11m
 • Trúng đích loại bỏ hiệu ứng khóa kỹ năng tiếp cận

Kiên Định

Có thể sử dụng Kiên Định

 • Kiên Định trong 7 giây
 • Kháng 5 lần sát thương và hiệu ứng trạng thái trong 5 giây
 • Trong hiệu ứng Kiên Định hồi 210 nội năng
 • Kháng suy giảm tốc độ di chuyển và trói khi sử dụng Kiên Định
 • Thoát khỏi trạng thái choáng, gục ngã

Hỗn Chiến

Cường hóa khả năng sử dụng Bắt Giữ

 • Mỗi khi đánh trúng Đập trong Bắt Giữ giảm 4 giây thời gian hồi chiêu Cuồng Nộ, Kiên Định
 • Làm mới thời gian hồi chiêu Cuồng Nộ, Kiên Định khi Bắt Giữ kẻ địch lớn hơn

Kéo

Thay đổi kỹ năng Càn Quét
Đổi kỹ năng Đạp Mạnh thành Kéo

 • Kéo: Kéo và gục ngã trong 3 giây. Xuyên phản đòn
 • Càn Quét: Kéo và gục ngã trong 2 giây. Gây sát thương. Xuyên phản đòn

Choáng Váng

Thay đổi kỹ năng Lên Gối
Đổi kỹ năng Đạp Mạnh thành Kéo

 • Kéo: Kéo và gục ngã trong 2 giây. Xuyên phản đòn
 • Lên Gối: Hất ngã trong 2 giây. Tiếp cận kẻ địch. Loại bỏ hiệu ứng khóa kỹ năng tiếp cận. Xuyên phản đòn

Phản Công

Trong Khiên Đá thêm hiệu ứng Vết Sẹo

 • Khi bị đánh trong trạng thái Khiên Đá, gây Vết Sẹo cho kẻ địch

Hố Sâu

Cường hóa hiệu ứng bảo vệ Khiên Đá

 • Đỡ đòn tấn công trực diện từ 4 giây lên 8 giây
 • Trong thời gian sử dụng, thành viên tổ đội kháng hiệu ứng trạng thái
 • Thành viên tổ đội trong vùng 8m xung quanh được giảm sát thương 70% trong 8 giây
 • Khi thành viên tổ đội trong vùng ảnh hưởng bị đánh gây hiệu ứng Vết Sẹo lên kẻ địch
 • Không thể di chuyển trong Khiên Đá
 • Hồi 20% sinh lực trong 8 giây

Đánh Khiên

Thay đổi kỹ năng Khiên Đá

Thay đổi kỹ năng Khiên Đá

 • Gây sát thương
 • Choáng trong 3 giây
 • Hồi 20% sinh lực trong 4 giây
 • Xuyên phòng thủ, phản đòn

Ý Chí

Cường hóa kỹ năng Cuồng Nộ, Kiên Định

 • Cuồng Nộ kéo dài trong 8 giây

Tuyên Cáo

Đổi kỹ năng Hành Quyết thành kỹ năng Tuyên Cáo

Cường hóa lượng sát thương cấp kỹ năng Tuyên Cáo

 • Tuyên Cáo:
  • Gây sát thương
  • Có thể sử dụng Tuyên Cáo cấp 1 khi thi triển
  • Tăng 2 lần lượng sát thương mỗi khi tăng cấp
  • Có thể dùy trì Tuyên Cáo trong tối đa 2 giây
  • Bỏ qua phòng thủ khi đánh trúng Tuyên Cáo cấp 3
  • Hấp thu sinh lực tương đường 20% lượng sát thương khi đánh trúng kẻ địch đang có cộng dồn 5 Vết Sẹo
  • Xuyên phòng thủ, phản đòn

Đại Địa Chấn

Nhận kỹ năng Đại Địa Chấn
Thay đổi kỹ năng Càn Quét

 • Đại Địa Chấn:
  • Choáng trong 3 giây
  • Kháng sát thương và hiệu ứng trạng thái
  • Gây sát thương
  • Tiếp cận kẻ địch
  • Giảm tốc độ di chuyển 40% trong 8 giây
  • Xuyên phòng thủ, phản đòn
  • Hất tung kẻ địch bị choáng, hất ngã, gục ngã

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(Bns) Bộ kỹ năng của Hệ phái Cuồng Long (toàn tập)