home Blade and Soul, Hệ phái BnS, Tra cứu BnS, Xạ Thủ (Bns) Bộ kỹ năng của Hệ phái Xạ Thủ (toàn tập)

(Bns) Bộ kỹ năng của Hệ phái Xạ Thủ (toàn tập)

Tổng quan

Xạ Thủ có 2 bộ kỹ năng tương ứng với 2 nhánh võ công Hỏa Lực và Ma Đạn. Mỗi nhánh võ công sẽ có 2 loại kỹ năng là Kỹ năng có thể cường hóa và Kỹ năng thức tỉnh

 • Kỹ năng có thể cường hóa là kỹ năng có thể được nâng sức mạnh nhờ sử dụng các loại bí kíp có trong cửa hàng Thương Long, tối đa 5 điểm mỗi kỹ năng
 • Kỹ năng thức tỉnh là kỹ năng đặc trưng của nhánh võ công, thức tỉnh một số skill quan trọng của nhánh võ công đó.
Hỏa Lực Ma Đạn
Khi tiêu tốn Đạn Nổ trong 5 giây, Tỉ lệ chí mạng tăng 5%, Sát thương chí mạng tăng 10% Khi sử dụng Phát Tán trong 3 giây, Lực tấn công tăng 5%, Sát thương nhận vào giảm 5%

Trong trạng thái Bạt Mạng, Lực tấn công tăng 10%, Sát thương nhận vào giảm 10% (không trùng hiệu ứng)

Chi tiết Kỹ năng Xạ Thủ

Nhánh Hỏa LựcNhánh Ma Đạn

Nạp Đạn
Khi sử dụng hồi đầy nội năng
Khi sử dụng hồi 2 Dây Điện
Trong Hiệu ứng Phát Bắn Chí Mạng khi nạp đạn tích 5 Đạn Nổ
Trong thời gian hồi hiệu ứng, không thể hồi lại dây điện

Nạp Đạn
Khi sử dụng hồi đầy nội năng
Khi sử dụng hồi 2 Dây Điện
Trong thời gian hồi hiệu ứng, không thể hồi lại dây điện

Bắn Liên Hoàn
Gây sát thương
Trúng đích hình thành 4 thuốc súng
Mỗi khi đánh trúng địch bị giảm 10% tốc độ di chuyển trong 3 giây (áp dụng tối đa 3 lần)
Hấp thụ 6% sát thương thành sinh lực
Có tỉ lệ nhật định nhận trạng thái Nắm Được Điểm Yếu
Tăng tỉ lệ Nắm Được Điểm Yếu
Trạng thái Nắm Được Điểm Yếu được sử dụng Bắn Xuyên Thấu

Mộng Tưởng
Gây sát thương
Đánh trúng địch đang trong trạng thái Vực Sâu gây sát thương cộng thêm
Đánh trúng địch đang trong trạng thái Siêu Vực Sâu trong trạng thái Sứ Mệnh Công Gai gây sát thương cộng thêm
Mỗi khi đánh trúng địch bị giảm 10% tốc độ di chuyển trong 3 giây (áp dụng tối đa 3 lần)
Hấp thụ 5% sát thương thành sinh lực
Khi sử dụng tăng 1 cưỡng chế
Chuyển sang trạng thái Phá Võ khi có 100 cộng dồn Cưỡng Chế
Trúng đích giảm thời gian hồi Phát Tán 1 giây

Nổ Bung
Khi đang có trên 1 Đạn Nổ có thể sử dụng
Gây sát thương
Khi sử dụng có khả năng tạo 2 đạn nổ
Khi đánh trúng địch bị giảm 10% tốc độ di chuyển trong 3 giây (cộng dồn tối đa 3 lần)
Dùng trúng mục tiêu trong phạm vị Hoa Rụng gây sát thương cộng thêm
Hấp thụ 3% sát thương thành sinh lực

Nổ Bung
Gây sát thương
Khi sử dụng tăng 25 Cưỡng Chế
Khi đánh trúng địch bị giảm 10% tốc độ di chuyển trong 3 giây (cộng dồn tối đa 3 lần)
Hấp thụ 3% sát thương thành sinh lực

Hoa Rụng
Gây sát thương trong 5 giây
Có thể sử dụng Nổ Bung mà không tiêu hao Đạn Nổ đối với mục tiêu trong vùng ảnh hưởng của Hoa Rụng
Xuyên phòng thủ, phản đòn
Không thể xóa thời gian hồi

Sa Đọa
Gây sát thương trong 8 giây
Có thể dùng Ngược Dòng khi sử dụng
Hồi phục 18 nội năng trong 2 giây mỗi khi trúng (áp dụng tối đa 5 lần)
Khi sử dụng hồi đầy nội năng
Xuyên phòng thủ, phản đòn
Không thể xóa thời gian hồi

Phát Súng Thiêu Đốt
Gây sát thương
Trúng đích tạo 1 Đạn Nổ
Có thể sử dụng
Không tiêu hao nội năng khi sử dụng liên tục
Hiệu ứng lửa mãnh liệt trong 12 giây lên đối tượng mỗi khi đánh trúng

Phát Tán
Gây sát thương trong 3 lần
Khi sử dụng, giảm 50 Cưỡng Chế

Bắn Xuyên Thấu
Gây sát thương
Trúng đích tạo 2 Đạn Nổ

Đạn Vực Thẳm
Gây sát thương
Trúng đích được sử dụng Nhắm Chuẩn Xác

Nhắm Chuẩn Xác
Gây sát thương
Trúng đích khiến kẻ địch rơi vào trạng thái Vực Sâu trong 10 giây

Đạn Khuếch Tán
Gây sát thương
Gây sát thương trong 4 giây
Mỗi mục tiêu trúng đòn hình thành 15 thuốc súng
Xuyên phòng thủ, phản đòn

Thiêu Hủy
Gây sát thương
Gây sát thương trong 4 giây
Mỗi mục tiêu trúng đòn tăng 5 Cưỡng Chế
Xuyên phòng thủ, phản đòn

Phát Bắn Chí Mạng
Hiệu ứng chí mạng trong 8 giây
Hồi đầy nồi năng
Tạo 5 Đạn Nổ
Trong hiệu ứng Phát Bắn Chí Mạng, sát thương chí mạng tăng 20%
Mục tiêu trong trạng thái Lửa mãnh liệt trong hiệu ứng Phát Bắn Chí Mạng được sử dụng Tốc Xạ
Trong hiệu ứng Phát Bắn Chí Mạng, khi Nạp Đạn tích 5 Đạn Nổ
Khi kết thúc hiệu ứng Phát Bắn Chí Mạng, tích trữ 5 Đạn Nổ
Không thể xóa thời gian hồi

Bạt Mạng
Hiệu ứng chí mạng trong 10 giây
Hồi đầy nồi năng
Khi sử dụng tăng 100 Cưỡng Chế
Thi triển ngay lập tức khi sử dụng trong trạng thái Bạt Mạng
Không áp dụng hiệu ứng tích trữ 100 Cưỡng Chế khi sử dụng trong trạng thái Bạt Mạng
Trong hiệu ứng Bạt Mạng, có thể dùng võ công mà không tiêu hao nội năng
Trong hiệu ứng Bạt Mạng, sát thương chí mạng tăng 20%
Không thể xóa thời gian hồi

Tốc Xạ
Gây sát thương
Khi chí mạng, gây sát thương cộng thêm
Khi đánh trúng, địch bị giảm 10% tốc độ di chuyển trong 3 giây (tối đa 3 cộng dồn)

Tốc Xạ
Gây sát thương
Thay đổi nội năng tiêu hao theo nội năng hiện tại
Đánh trúng đich đang trong trạng thái Vực Sâu gây sát thương cộng thêm
Đánh trúng đich đang trong trạng thái Siêu Vực Sâu trong đặc tính Sứ Mệnh Chông Gai gây sát thương cộng thêm
Khi sử dụng nội năng trên 39 trong trạng thái Phá Vỡ, gây sát thương cộng thêm
Khi sử dụng nội năng trên 11 trong trạng thái Phá Vỡ, gây sát thương cộng thêm
Khi đánh trúng, địch bị giảm 10% tốc độ di chuyển trong 3 giây (tối đa 3 cộng dồn)

Bắn Liên Hoàn Tối Thượng
Gây sát thương
Hấp thụ 6% sát thương thành sinh lực
Mỗi khi đánh trúng, địch bị giảm 10% tốc độ di chuyển, áp dụng tối đa 3 lần
Có tỉ lệ nhất định nhận được trạng thái Nắm Được Điểm Yếu
Trạng thái Nắm Được Điểm Yếu được sử dụng Bắn Xuyên Thấu
Hình thành 10 Thuốc súng

Mộng Tưởng Tối Thượng
Gây sát thương
Hấp thụ 5% sát thương thành sinh lực
Đánh trúng đich đang trong trạng thái Vực Sâu gây sát thương cộng thêm
Đánh trúng đich đang trong trạng thái Siêu Vực Sâu trong đặc tính Sứ Mệnh Chông Gai gây sát thương cộng thêm
Khi đánh trúng, địch bị giảm 10% tốc độ di chuyển trong 3 giây (tối đa 3 cộng dồn)
Khi sử dụng tăng 3 Cưỡng Chế
Chuyển sáng trạng thái Phá Vỡ khi đang có 100 Cưỡng Chế
Trúng đích giảm thời gian hồi Phát Tán 1 giây

Tốc Xạ Tối Thượng
Gây sát thương
Khi chí mạng, gây sát thương cộng thêm
Khi đánh trúng, địch bị giảm 10% tốc độ di chuyển, cộng dồn 3 lần

Tốc Xạ Tối Thượng
Gây sát thương
Thay đổi nội năng tiêu hao theo nội năng hiện tại
Đánh trúng đich đang trong trạng thái Vực Sâu gây sát thương cộng thêm
Đánh trúng đich đang trong trạng thái Siêu Vực Sâu trong đặc tính Sứ Mệnh Chông Gai gây sát thương cộng thêm
Khi sử dụng nội năng trên 39 trong trạng thái Phá Vỡ, gây sát thương cộng thêm
Khi sử dụng nội năng trên 11 trong trạng thái Phá Vỡ, gây sát thương cộng thêm
Khi đánh trúng, địch bị giảm 10% tốc độ di chuyển trong 3 giây (tối đa 3 cộng dồn)

Hỏa Lực
Khi tiêu tốn Đạn Nổ trong 5 giây, Tỉ lệ chí mạng tăng 5%, Sát thương chí mạng tăng 10%

Ma Đạn
Khi sử dụng Phát Tán trong 3 giây, Lực tấn công tăng 5%, Sát thương nhận vào giảm 5%
Trong trạng thái Bạt Mạng, Lực tấn công tăng 10%, Sát thương nhận vào giảm 10% (không trùng hiệu ứng)

Kỹ năng thức tỉnh Xạ Thủ – nhánh Hỏa Lực

Thu Hồi Đạn Nổ

Khi sử dụng Nổ Bung có khả năng tạo 2 Đạn Nổ

Thuốc Nổ Tinh Chế

Tăng lượng sát thương Bắn Liên Hoàn, Nổ Liên Kết

Gia Nhiệt Cấp Tốc

Tăng lượng tạo Thuốc nổ mỗi khi sử dụng Bắn Liên Hoàn

 • Bắn Liên Hoàn: trúng đích hình thành từ 4 lên 6 thuốc súng
 • Bắn Liên Hoàn Tối Thượng: hình thành từ 10 lên 15 thuốc súng

Đạn Chấn Động

Giảm tốc độ của kẻ địch mỗi khi đánh trúng Bắn Liên Hoàn, Bắn Liên Hoàn Tối Thượng Nổ Bung, Tốc Xạ, Tốc Xạ Tối Thượng

 • Mỗi khi đánh trúng địch bị giảm 10% tốc độ di chuyển trong 3 giây, cộng dồn 3 lần tối đa

Đạn Xung Kích

Đẩy lùi kẻ địch khi đánh trúng Nổ Bung

 • Đẩy lùi kẻ địch 3m khi đánh trúng Nổ Bung trong vòng 10m

Đạn Bộc Phát

Nổ thêm sau một thời gian nhất định tại vị trí đánh trúng Phát Bắn Nở Rộ

Bắn Xuyên Thâu đổi thành kỹ năng Quăng Bom

 • Phát Bắn Nở Rộ: Kích hoạt hiệu ứng nổ thêm sau 3 giây, khi nổ thêm Hất ngã trong 3 giây
 • Quăng Bom:
  • Mục tiêu bị Gục ngã trong 3 giây khi trúng Quăng Bom
  • Ngắt kỹ năng phòng thủ
  • Gây vết thương sâu trong 12 giây
  • Gây sát thương

Dây Điện Kép

Khi sử dụng Móc kéo, Dập Đất, Nổ Liên Kết có khả năng tạo 1 Dây điện

Cường Hóa Bệ Phóng

Cường hóa khả năng sử dụng và lượng sát thương của Móc Kéo, Dập Đất

Tự Động Lưu Trữ

Khi sử dụng Nạp Đạn tự động hồi phục nội năng và tạo dây điện mỗi khoảng thời gian nhất định

 • Hồi phục 100% nội năng mỗi 12 giây
 • Tạo 1 Dây điện mỗi 12 giây

Đạn Khuếch Tán

Đổi kỹ năng thành Đạn Khuếch Tán

 • Đạn Khuếch Tán:
  • Gây sát thương
  • Gây sát thương trong 4 giây
  • Mỗi mục tiêu trúng đòn hình thành 15 thuốc súng
  • Xuyên phòng thủ, phản đòn

Phun Cầu Sắt

Đổi kỹ năng thành Phun Cầu Sắt

 • Phun Cầu Sắt:
  • Gây sát thương
  • Trúng đích gục ngã trong 2 giây sau khi đẩy lùi 5m
  • Xuyên phòng thủ, phản đòn

Phun Trào Nhiệt Khí

Đổi kỹ năng thành Phun Trào Nhiệt Khí

Đổi Hoa Rụng thành Hắc Thần Phong

Đổi Đạn Khuếch Tán thành Phun Trào Nhiệt Khí

 • Phun Trào Nhiệt Khí:
  • Gục ngã trong 3 giây
  • Khi đòn đầu tiên đánh trúng gây sát thương
  • Khi đánh trúng lần 2 gây thêm sát thương
  • Khi tấn công lần 2 thay đổi sang xùng 360 độ 8m
  • Xuyên phòng thủ, phản đòn
 • Hắc Thần Phong:
  • Di chuyển về phía trước 12m
  • Gây sát thương
  • Trúng đích gục ngã 2 giây

Giữ Nhiệt Khí

Trong hiệu ứng Phát Bắn Chí Mạng cường hóa tính năng và tạo Đạn Nổ sau khi kết thúc

 • Hiệu ứng chí mạng trong 8 giây

Cạn Kiệt Thuốc Nổ

Tăng thời gian hiệu ứng Phát Bắn Chí Mạng và không thể sử dụng Nổ Bung trong khoảng thời gian nhất định sau khi kết thúc

 • Hiệu ứng chí mạng trong 10 giây
 • Khi kết thúc hiệu ứng Phát Bắn Chí Mạng không thể sử dụng Nổ Bung trong 5 giây

Thiêu Trụi

Giảm thời gian hiệu ứng Phát Bắn Chí Mạng và không cần sử dụng Nạp Đạn trong Tốc Xạ

 • Phát Bắn Chí Mạng: Hiệu ứng chí mạng trong 6 giây
 • Tốc Xạ, Tốc Xạ Tối Thượng: tăng sát thương

Kỹ năng thức tỉnh Xạ Thủ – nhánh Ma Đạn

Lan Rộng

Tốc Xạ tăng lượng sát thương

Phân Nhiệt

Cường hóa lượng sát thương và tính năng của Mộng Tưởng

Khuếch Tán Lời Nguyền

Cường hóa chức năng Mộng Tưởng

 • Mộng Tưởng:
  • Hiệu ứng Ma Khí lên kẻ địch trong 3 giây mỗi khi đánh trúng
  • Tăng thêm 1000 sát thương mỗi khi tấn công kẻ địch đang bị hiệu ứng Ma Khí

Đạn Chấn Động

Giảm tốc độ của kẻ địch mỗi khi đánh trúng Mộng Tưởng, Mộng Tưởng Tối Thượng, Nổ Bung, Tốc Xạ, Tốc Xạ Tối Thượng

 • Mỗi khi đánh trúng địch bị giảm 10% tốc độ di chuyển trong 3 giây, cộng dồn 3 lần tối đa

Xả Đạn

Đẩy lùi kẻ địch 3m khi đánh trúng Phát Tán

Đạn Bộc Phát

Nổ thêm sau một thời gian nhất định tại vị trí đánh trúng Phát Bắn Nở Rộ

Bắn Xuyên Thâu đổi thành kỹ năng Quăng Bom

 • Phát Bắn Nở Rộ: Kích hoạt hiệu ứng nổ thêm sau 3 giây, khi nổ thêm Hất ngã trong 3 giây
 • Quăng Bom:
  • Mục tiêu bị Gục ngã trong 3 giây khi trúng Quăng Bom
  • Ngắt kỹ năng phòng thủ
  • Gây vết thương sâu trong 12 giây
  • Gây sát thương

Dây Điện Kép

Khi sử dụng Móc kéo, Dập Đất, Nổ Liên Kết có khả năng tạo 1 Dây điện

Cường Hóa Bệ Phóng

Cường hóa khả năng sử dụng và lượng sát thương của Móc Kéo, Dập Đất

Tự Động Lưu Trữ

Khi sử dụng Nạp Đạn tự động hồi phục nội năng và tạo dây điện mỗi khoảng thời gian nhất định

 • Hồi phục 100% nội năng mỗi 12 giây
 • Tạo 1 Dây điện mỗi 12 giây

Ngược Dòng

Khi đang cường hóa chức năng và đang trong thời gian hồi chiêu Sa Đọa có thể sử dụng Ngược Dòng

 • Ngược Dòng:
  • Lực tấn công giảm 10% khi đánh trúng đối thượng Sa Đọa
  • Tốc độ di chuyển giảm 30% khi đánh trúng đối thượng Sa Đọa
  • Hiệu ứng Ngược Dòng chỉ áp dụng lên người

Phun Cầu Sắt

Đổi kỹ năng thành Phun Cầu Sắt

 • Phun Cầu Sắt:
  • Gây sát thương
  • Trúng đích gục ngã trong 2 giây sau khi đẩy lùi 5m
  • Xuyên phòng thủ, phản đòn

Hắc Thần Phong

Đổi thành Hắc Thần Phong

Khi đang trong thời gian hồi Sa Đọa có thể sử dụng Hắc Thần Phong

Đổi Thiêu Hủy thành Phun Trào Nhiệt Khí

 • Phun Trào Nhiệt Khí:
  • Gục ngã trong 3 giây
  • Khi đòn đầu tiên đánh trúng gây sát thương
  • Khi đánh trúng lần 2 gây thêm sát thương
  • Khi tấn công lần 2 thay đổi sang xùng 360 độ 8m
  • Xuyên phòng thủ, phản đòn
 • Hắc Thần Phong:
  • Di chuyển về phía trước 12m
  • Gây sát thương
  • Trúng đích gục ngã 2 giây

Sứ Mệnh Nặng Nề

Có thể sử dụng hiệu ứng Bạt Mạng trong 10 giây

Sứ Mệnh Chông Gai

Hiệu ứng Siêu Vực Sâu khi đánh trúng Nhắm Chuẩn Xác

Sứ Mệnh Sa Đọa

Cường hóa chức năng Sa Đọa

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(Bns) Bộ kỹ năng của Hệ phái Xạ Thủ (toàn tập)