home Blade and Soul, Hệ phái BnS, Tra cứu BnS, Xạ Thủ (Bns) Bộ kỹ năng của Hệ phái Xạ Thủ (toàn tập)

(Bns) Bộ kỹ năng của Hệ phái Xạ Thủ (toàn tập)

Tổng quan

Xạ Thủ có 2 bộ kỹ năng tương ứng với 2 nhánh võ công Hỏa Lực và Ma Đạn. Mỗi nhánh võ công sẽ có 2 loại kỹ năng là Kỹ năng có thể cường hóa và Kỹ năng thức tỉnh

  • Kỹ năng có thể cường hóa là kỹ năng có thể được nâng sức mạnh nhờ sử dụng các loại bí kíp có trong cửa hàng Thương Long, tối đa 5 điểm mỗi kỹ năng
  • Kỹ năng thức tỉnh là kỹ năng đặc trưng của nhánh võ công, thức tỉnh một số skill quan trọng của nhánh võ công đó.
Hỏa Lực Ma Đạn
Khi tiêu tốn Đạn Nổ trong 5 giây, Tỉ lệ chí mạng tăng 5%, Sát thương chí mạng tăng 10% Khi sử dụng Phát Tán trong 3 giây, Lực tấn công tăng 5%, Sát thương nhận vào giảm 5%

Trong trạng thái Bạt Mạng, Lực tấn công tăng 10%, Sát thương nhận vào giảm 10% (không trùng hiệu ứng)

Chi tiết Kỹ năng Xạ Thủ

Nhánh Hỏa LựcKỹ năng chungNhánh Ma Đạn
Cấp 2

Nạp Đạn
Khi sử dụng hồi đầy nội năng
Khi sử dụng hồi 2 Dây Điện
Trong Hiệu ứng Phát Bắn Chí Mạng khi nạp đạn tích 5 Đạn Nổ
Trong thời gian hồi hiệu ứng, không thể hồi lại dây điện

Bắn Chống Cự
Phản công trực diện trong 1 giây
Khi phản công thành công, thi triển Bắn Đạn Pháo
Sau khi tấn công gây sát thương
Kháng sát thương và hiệu ứng trạng thái trong 1 giây
Xuyên phản đòn

Nạp Đạn
Khi sử dụng hồi đầy nội năng
Khi sử dụng hồi 2 Dây Điện
Trong thời gian hồi hiệu ứng, không thể hồi lại dây điện

Bắn Liên Hoàn
Gây sát thương
Trúng đích hình thành 4 thuốc súng
Mỗi khi đánh trúng địch bị giảm 10% tốc độ di chuyển trong 3 giây (áp dụng tối đa 3 lần)
Hấp thụ 6% sát thương thành sinh lực
Có tỉ lệ nhật định nhận trạng thái Nắm Được Điểm Yếu
Tăng tỉ lệ Nắm Được Điểm Yếu
Trạng thái Nắm Được Điểm Yếu được sử dụng Bắn Xuyên Thấu

Mộng Tưởng
Gây sát thương
Đánh trúng địch đang trong trạng thái Vực Sâu gây sát thương cộng thêm
Đánh trúng địch đang trong trạng thái Siêu Vực Sâu trong trạng thái Sứ Mệnh Công Gai gây sát thương cộng thêm
Mỗi khi đánh trúng địch bị giảm 10% tốc độ di chuyển trong 3 giây (áp dụng tối đa 3 lần)
Hấp thụ 5% sát thương thành sinh lực
Khi sử dụng tăng 1 cưỡng chế
Chuyển sang trạng thái Phá Võ khi có 100 cộng dồn Cưỡng Chế
Trúng đích giảm thời gian hồi Phát Tán 1 giây
Cấp 4

Nổ Bung
Khi đang có trên 1 Đạn Nổ có thể sử dụng
Gây sát thương
Khi sử dụng có khả năng tạo 2 đạn nổ
Khi đánh trúng địch bị giảm 10% tốc độ di chuyển trong 3 giây (cộng dồn tối đa 3 lần)
Dùng trúng mục tiêu trong phạm vị Hoa Rụng gây sát thương cộng thêm
Hấp thụ 3% sát thương thành sinh lực

Phát Bắn Nở Rộ
Choáng trong 2 giây
Gây sát thương
Xuyên phản đòn

Nổ Bung
Gây sát thương
Khi sử dụng tăng 25 Cưỡng Chế
Khi đánh trúng địch bị giảm 10% tốc độ di chuyển trong 3 giây (cộng dồn tối đa 3 lần)
Hấp thụ 3% sát thương thành sinh lực

Nổ Liên Kết
Gây sát thương
Khi sử dụng có khả năng tạo 1 dây điện
Trúng đích hất ngã tròn 3 giây
Tiêu hao 1 dây điện
Cấp 8

Hoa Rụng
Gây sát thương trong 5 giây
Có thể sử dụng Nổ Bung mà không tiêu hao Đạn Nổ đối với mục tiêu trong vùng ảnh hưởng của Hoa Rụng
Xuyên phòng thủ, phản đòn
Không thể xóa thời gian hồi

Móc Kéo
Có thể di chuyển về phía trước tối thiểu 10m, tối đa 18m
Có thể di chuyển 4 hướng tối thiểu, tối đa tùy vào vị trí mục tiêu
Có thể sử dụng Nạp Đạn nhanh trong 2 giây khi sử dụng
Sau khi sử dụng có khả năng tạo 1 dây điện
Kháng sát thương và hiệu ứng trạng thái khi đang sử dụng
Tăng tốc độ di chuyển 30% trong 3 giây
Tiêu hao 1 dây điện

Sa Đọa
Gây sát thương trong 8 giây
Có thể dùng Ngược Dòng khi sử dụng
Hồi phục 18 nội năng trong 2 giây mỗi khi trúng (áp dụng tối đa 5 lần)
Khi sử dụng hồi đầy nội năng
Xuyên phòng thủ, phản đòn
Không thể xóa thời gian hồi

Phát Súng Thiêu Đốt
Gây sát thương
Trúng đích tạo 1 Đạn Nổ
Có thể sử dụng
Không tiêu hao nội năng khi sử dụng liên tục
Hiệu ứng lửa mãnh liệt trong 12 giây lên đối tượng mỗi khi đánh trúng

Phát Tán
Gây sát thương trong 3 lần
Khi sử dụng, giảm 50 Cưỡng Chế
Cấp 10

Bắn Quay Vòng
Thoát khỏi Hất ngã
Khi sử dụng kỹ năng đỡ thành công, kháng Hất ngã, Gục ngã, Choáng và Đẩy lùi trong 1 giây
Khi bị tấn công trong lúc thi triển, Hất ngã trong 1 giây
Gây sát thương
Cấp 12

Bắn Xuyên Thấu
Gây sát thương
Trúng đích tạo 2 Đạn Nổ

Nắm Bắt Cơ Hội
Gây sát thương
Trúng đích Gục ngã trong 3 giây

Đạn Vực Thẳm
Gây sát thương
Trúng đích được sử dụng Nhắm Chuẩn Xác
Cấp 13

Nhắm Chuẩn Xác
Gây sát thương
Trúng đích khiến kẻ địch rơi vào trạng thái Vực Sâu trong 10 giây
Cấp 15

Né Súng
Di chuyển lùi 12m
Khi sử dụng, kháng sát thương và hiệu ứng trạng thái trong 1,5 giây
Có thể sử dụng Nạp Đạn nhanh trong 2 giây khi sử dụng
Phá trạng thái bị trói
Gây sát thương
Cấp 18

Lá Chắn Bảo Hộ
Kháng 5 lần sát thương và hiệu ứng trạng thái trong 5 giây
Phá trạng thái bị trói
Loại bỏ vết thương sâu
Cấp 20

Đạn Khuếch Tán
Gây sát thương
Gây sát thương trong 4 giây
Mỗi mục tiêu trúng đòn hình thành 15 thuốc súng
Xuyên phòng thủ, phản đòn

Giáng Xung Kích
Gây sát thương
Hạ xuống mặt đất
Xuyên phòng thủ, phản đòn

Thiêu Hủy
Gây sát thương
Gây sát thương trong 4 giây
Mỗi mục tiêu trúng đòn tăng 5 Cưỡng Chế
Xuyên phòng thủ, phản đòn

Lửa Thần
Gây sát thương trong 5 giây
1,6 giây kéo dài trạng thái trên không
Sát thương sau 2 giây thi triển
Xuyên phòng thủ, phản đòn

Bắn Tỉa Trên Cao
Gây sát thương
Choáng trong 3 giây
2,6 giây kéo dài trạng thái trên không

Sáng Chói
Gây sát thương
2,6 giây kéo dài trạng thái trên không

Chi Viện
Gây sát thương
2,6 giây kéo dài trạng thái trên không
Tạo 5 Đạn Nổ

Đá Thần Công
Điều chỉnh Đá Thần Công tối đa 9m về phía trước
Hủy khi sử dụng 1 lần
Có thể sử dụng Vị Trí Ánh Trăng trong trạng thái trên không trung
Khi thiết lập Vị Trí Ánh Trăng, có thể sử dụng Móc Ánh Trăng, Quỹ Đạo Ánh Trăng
Thời gian duy trí Đá Thần Công là 30 giây
Sau khi sử dụng Thần Công, Quỹ Đạo Ánh Trăng kháng trong 2 giây
Có thể sử dụng Lửa Thần, Chi Viện
Không thể xóa thời gian hồi
Khi có Dây Điện có thể sử dụng Thần Công, Quỹ Đạo Ánh Trăng
Khi sử dụng Thần Công, Móc Ánh Trăng, Quỹ Đạo Ánh trăng tiêu tốn 1 Dây điện

Rơi Nhanh
Đáp xuống mặt đất 16m về phía trước
Tiêu hao 1 dây điện
Kháng sát thương và hiệu ứng trạng thái khi sử dụng
Cấp 22

Đá
Gây sát thương trong trạng thái bị Chế ngự

Thoát Thân
Thoát khỏi Đè, Bắt giữ, Trói hồn
Khi đang sử dụng để phản đòn kẻ địch, kích hoạt hiệu ứng
Kháng sát thương và hiệu ứng trạng thái
Gây sát thương
Cấp 25

Thanh Tẩy
Thoát hỏi Hất ngã, Choáng, Gục ngã hoặc Bất tỉnh
Thoát hỏi Bắt giữ, Đè, Trói hồn, Băng ngục
Khi sử dụng trong lúc Choáng, Gục ngã, Hất ngã, Bất tỉnh, kẻ địc bị Gục ngã trong 2 giây
Kháng sát thương và hiệu ứng trạng thái
Tung kỹ năng sẽ chấm dứt trạng thái kháng
Gây sát thương
Hồi 5% sinh lực
Xuyên phòng thủ phản đòn
Trong hiệu ứng Ranh Giới có thể sử dụng Thanh Tẩy không áp dụng thời gian hồi chiêu
Loại bỏ Ranh Giới khi sử dụng Thanh Tẩy

Nhảy Ngược
Thoát khỏi Gục ngã, Hất ngã, Bất tỉnh
Di chuyển lùi 4m
Kháng sát thương và hiệu ứng trạng thái
Cấp 30

Phát Bắn Chí Mạng
Hiệu ứng chí mạng trong 8 giây
Hồi đầy nồi năng
Tạo 5 Đạn Nổ
Trong hiệu ứng Phát Bắn Chí Mạng, sát thương chí mạng tăng 20%
Mục tiêu trong trạng thái Lửa mãnh liệt trong hiệu ứng Phát Bắn Chí Mạng được sử dụng Tốc Xạ
Trong hiệu ứng Phát Bắn Chí Mạng, khi Nạp Đạn tích 5 Đạn Nổ
Khi kết thúc hiệu ứng Phát Bắn Chí Mạng, tích trữ 5 Đạn Nổ
Không thể xóa thời gian hồi

Luân Hồi
Xóa bỏ thời gian hồi các kỹ năng, kháng bảo vệ
Không thể xóa thời gian hồi
Làm mới thời gian hồi chiêu Thanh Tẩy
Hộ Vệ Linh Kiếm, Nhiệt Huyết Chiến Đấu
Bồ Công Anh, Thế Thân Hộ Vệ
Băng Hộ Thể, Hóa Giáp, Khiên Đá
Vĩnh Biệt, Hồi Sinh
Giáng Thế, Thức Tỉnh, Bẻ Cong Thời Gian, Triệu Hồi

Bạt Mạng
Hiệu ứng chí mạng trong 10 giây
Hồi đầy nồi năng
Khi sử dụng tăng 100 Cưỡng Chế
Thi triển ngay lập tức khi sử dụng trong trạng thái Bạt Mạng
Không áp dụng hiệu ứng tích trữ 100 Cưỡng Chế khi sử dụng trong trạng thái Bạt Mạng
Trong hiệu ứng Bạt Mạng, có thể dùng võ công mà không tiêu hao nội năng
Trong hiệu ứng Bạt Mạng, sát thương chí mạng tăng 20%
Không thể xóa thời gian hồi

Tốc Xạ
Gây sát thương
Khi chí mạng, gây sát thương cộng thêm
Khi đánh trúng, địch bị giảm 10% tốc độ di chuyển trong 3 giây (tối đa 3 cộng dồn)

Tốc Xạ
Gây sát thương
Thay đổi nội năng tiêu hao theo nội năng hiện tại
Đánh trúng đich đang trong trạng thái Vực Sâu gây sát thương cộng thêm
Đánh trúng đich đang trong trạng thái Siêu Vực Sâu trong đặc tính Sứ Mệnh Chông Gai gây sát thương cộng thêm
Khi sử dụng nội năng trên 39 trong trạng thái Phá Vỡ, gây sát thương cộng thêm
Khi sử dụng nội năng trên 11 trong trạng thái Phá Vỡ, gây sát thương cộng thêm
Khi đánh trúng, địch bị giảm 10% tốc độ di chuyển trong 3 giây (tối đa 3 cộng dồn)
Cấp 32

Phát Súng Chấn Động
Gây sát thương
Hất mục tiêu lên không trung

Bắn Lên Không
Gây sát thương
Giữ kẻ địch trên không trung
Tăng tỉ lệ né tránh 100% trong khi thi triển
Cấp 35

Dập Đất
Gây sát thương
Kết thúc trạng thái hất tung của kẻ địch
Sau khi sử dụng, có khả năng tạo 1 dây điện
Hất ngã trong 3 giây
Tiêu hao 1 dây điện
Cấp 45

Bắn Liên Hoàn Tối Thượng
Gây sát thương
Hấp thụ 6% sát thương thành sinh lực
Mỗi khi đánh trúng, địch bị giảm 10% tốc độ di chuyển, áp dụng tối đa 3 lần
Có tỉ lệ nhất định nhận được trạng thái Nắm Được Điểm Yếu
Trạng thái Nắm Được Điểm Yếu được sử dụng Bắn Xuyên Thấu
Hình thành 10 Thuốc súng

Oanh Tạc
Gây sát thương
1,6 giây kéo dài trạng thái trên không trung
Hiệu ứng trạng thái kéo dài trong 2 giây
Kẻ địch bị choáng hay Gục ngã gây sát thương cộng thêm

Mộng Tưởng Tối Thượng
Gây sát thương
Hấp thụ 5% sát thương thành sinh lực
Đánh trúng đich đang trong trạng thái Vực Sâu gây sát thương cộng thêm
Đánh trúng đich đang trong trạng thái Siêu Vực Sâu trong đặc tính Sứ Mệnh Chông Gai gây sát thương cộng thêm
Khi đánh trúng, địch bị giảm 10% tốc độ di chuyển trong 3 giây (tối đa 3 cộng dồn)
Khi sử dụng tăng 3 Cưỡng Chế
Chuyển sáng trạng thái Phá Vỡ khi đang có 100 Cưỡng Chế
Trúng đích giảm thời gian hồi Phát Tán 1 giây

Tốc Xạ Tối Thượng
Gây sát thương
Khi chí mạng, gây sát thương cộng thêm
Khi đánh trúng, địch bị giảm 10% tốc độ di chuyển, cộng dồn 3 lần

Tốc Xạ Tối Thượng
Gây sát thương
Thay đổi nội năng tiêu hao theo nội năng hiện tại
Đánh trúng đich đang trong trạng thái Vực Sâu gây sát thương cộng thêm
Đánh trúng đich đang trong trạng thái Siêu Vực Sâu trong đặc tính Sứ Mệnh Chông Gai gây sát thương cộng thêm
Khi sử dụng nội năng trên 39 trong trạng thái Phá Vỡ, gây sát thương cộng thêm
Khi sử dụng nội năng trên 11 trong trạng thái Phá Vỡ, gây sát thương cộng thêm
Khi đánh trúng, địch bị giảm 10% tốc độ di chuyển trong 3 giây (tối đa 3 cộng dồn)
Cấp 55

Hỏa Lực
Khi tiêu tốn Đạn Nổ trong 5 giây, Tỉ lệ chí mạng tăng 5%, Sát thương chí mạng tăng 10%

Bom Mù
Bắn Bom Mù
Gây Sát thương
Mục tiêu đối mặt vùng bị Lóa trong 5 giây
Xuyên phòng thủ, phản đòn

Ma Đạn
Khi sử dụng Phát Tán trong 3 giây, Lực tấn công tăng 5%, Sát thương nhận vào giảm 5%
Trong trạng thái Bạt Mạng, Lực tấn công tăng 10%, Sát thương nhận vào giảm 10% (không trùng hiệu ứng)

Ngắm Bắn Chí Mạng
Chuyển sang Ngắm Bắn Chí Mạng
Duy trì Ngắm Bắn Chí Mạng tối đa 17 giây khi sử dụng
Trong Ngắm Bắn Chí Mạng, mỗi 0,5s giảm phạm vi thành 180/120/90/60
Tăng sát thương mỗi khi giảm phạm vi (tối đa 4 lần)
Có thể sử dụng Bắn Tỉa lên đối tượng trong phạm vi
Xuyên phòng thủ, phản đòn

Ngược Dòng
Lực tấn công giảm 10% khi đánh trúng đối tượng Sa Đọa
Tốc độ di chuyển giảm 30% khi đánh trúng đối tượng Sa Đọa
Hiệu ứng Ngược Dòng chỉ áp dụng lên người

Kỹ năng thức tỉnh Xạ Thủ – nhánh Hỏa Lực

Thu Hồi Đạn Nổ

Khi sử dụng Nổ Bung có khả năng tạo Đạn Nổ

Thuốc Nổ Tinh Chế

Tăng lượng sát thương Bắn Liên Hoàn, Nổ Liên Kết

Gia Nhiệt Cấp Tốc

Tăng lượng tạo Thuốc nổ mỗi khi sử dụng Bắn Liên Hoàn

Đạn Chấn Động

Giảm tốc độ của kẻ địch mỗi khi đánh trúng Bắn Liên Hoàn, Nổ Bung, Tốc Xạ

Đạn Xung Kích

Đẩy lùi kẻ địch khi đánh trúng Nổ Bung

Đạn Bộc Phát

Nổ thêm sau một thời gian nhất định tại vị trí đánh trúng Phát Bắn Nở Rộ

Bắn Xuyên Thâu đổi thành kỹ năng Quăng Bom

Dây Điện Kép

Khi sử dụng Móc kéo, Dập Đất, Nổ Liên Kết có khả năng tạo Dây điện

Cường Hóa Bệ Phóng

Cường hóa khả năng sử dụng và lượng sát thương của Móc Kéo, Dập Đất

Tự Động Lưu Trữ

Khi sử dụng Nạp Đạn tự động hồi phục nội năng và tạo dây điện mỗi khoảng thời gian nhất định

Đạn Khuếch Tán

Đổi kỹ năng thành Đạn Khuếch Tán

Phun Cầu Sắt

Đổi kỹ năng thành Phun Cầu Sắt

Phun Trào Nhiệt Khí

Đổi kỹ năng thành Phun Trào Nhiệt Khí

Đổi Hoa Rụng thành Hắc Thần Phong

Đổi Đạn Khuếch Tán thành Phun Trào Nhiệt Khí

Giữ Nhiệt Khí

Trong hiệu ứng Phát Bắn Chí Mạng cường hóa tính năng và tạo Đạn Nổ sau khi kết thúc

Cạn Kiệt Thuốc Nổ

Tăng thời gian hiệu ứng Phát Bắn Chí Mạng và không thể sử dụng Nổ Bung trong khoảng thời gian nhất định sau khi kết thúc

Thiêu Trụi

Giảm thời gian hiệu ứng Phát Bắn Chí Mạng và không cần sử dụng Nạp Đạn trong Tốc Xạ

Kỹ năng thức tỉnh Xạ Thủ – nhánh Ma Đạn

Lan Rộng

Tốc Xạ tăng lượng sát thương

Phân Nhiệt

Cường hóa lượng sát thương và tính năng của Mộng Tưởng

Khuếch Tán Lời Nguyền

Cường hóa chức năng Mộng Tưởng

Đạn Chấn Động

Giảm tốc độ của kẻ địch mỗi khi đánh trúng Mộng Tưởng, Nổ Bung, Tốc Xạ

Xả Đạn

Đẩy lùi kẻ địch khi đánh trúng Phát Tán

Đạn Bộc Phát

Nổ thêm sau một thời gian nhất định tại vị trí đánh trúng Phát Bắn Nở Rộ

Bắn Xuyên Thâu đổi thành kỹ năng Quăng Bom

Dây Điện Kép

Khi sử dụng Móc kéo, Dập Đất, Nổ Liên Kết có khả năng tạo Dây điện

Cường Hóa Bệ Phóng

Cường hóa khả năng sử dụng và lượng sát thương của Móc Kéo, Dập Đất

Tự Động Lưu Trữ

Khi sử dụng Nạp Đạn tự động hồi phục nội năng và tạo dây điện mỗi khoảng thời gian nhất định

Ngược Dòng

Khi đang cường hóa chức năng và đang trong thời gian hồi chiêu Sa Đọa có thể sử dụng Ngược Dòng

Phun Cầu Sắt

Đổi kỹ năng thành Phun Cầu Sắt

Hắc Thần Phong

Đổi thành Hắc Thần Phong

Khi đang trong thời gian hồi Sa Đọa có thể sử dụng Hắc Thần Phong

Đổi Thiêu Hủy thành Phun Trào Nhiệt Khí

Sứ Mệnh Nặng Nề

Có thể sử dụng hiệu ứng Bạt Mạng trong 10 giây

Sứ Mệnh Chông Gai

Hiệu ứng Siêu Vực Sâu khi đánh trúng Nhắm Chuẩn Xác

Sứ Mệnh Sa Đọa

Cường hóa chức năng Sa Đọa

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(Bns) Bộ kỹ năng của Hệ phái Xạ Thủ (toàn tập)