home Blade and Soul, Tra cứu BnS 1001 mẫu tạo hình nhân vật trong Blade and Soul theo từng hệ phái

1001 mẫu tạo hình nhân vật trong Blade and Soul theo từng hệ phái

  • Sát Thủ
  • Kiếm Vũ
  • Kiếm Sư
  • Cuồng Long
  • Pháp Sư
  • Võ Sư
  • Triệu Hồi Sư
  • Khí Công Sư

NHỮNG MẪU TẠO HÌNH NỮ SÁT THỦ ĐẸP NHẤT

                                                                             


NHỮNG MẪU TẠO HÌNH NAM SÁT THỦ ĐẸP NHẤT

                

NHỮNG MẪU TẠO HÌNH NỮ KIẾM VŨ ĐẸP NHẤT

                                                           


NHỮNG MẪU TẠO HÌNH NAM KIẾM VŨ ĐẸP NHẤT

                                         

NHỮNG MẪU TẠO HÌNH NỮ KIẾM SƯ ĐẸP NHẤT

                                                                               


NHỮNG MẪU TẠO HÌNH NAM KIẾM SƯ ĐẸP NHẤT

                       

NHỮNG MẪU TẠO HÌNH NỮ CUỒNG LONG ĐẸP NHẤT

                                                           


NHỮNG MẪU TẠO HÌNH NAM CUỒNG LONG ĐẸP NHẤT

       

NHỮNG MẪU TẠO HÌNH NỮ PHÁP SƯ ĐẸP NHẤT

                                                                                                                                             


NHỮNG MẪU TẠO HÌNH NAM PHÁP SƯ ĐẸP NHẤT

                    

NHỮNG MẪU TẠO HÌNH NỮ VÕ SƯ ĐẸP NHẤT

                                                                              


NHỮNG MẪU TẠO HÌNH NAM VÕ SƯ ĐẸP NHẤT

                   

NHỮNG MẪU TẠO HÌNH NỮ TRIỆU HỒI SƯ ĐẸP NHẤT

                                                                                                      


NHỮNG MẪU TẠO HÌNH NAM TRIỆU HỒI SƯ ĐẸP NHẤT

                 

NHỮNG MẪU TẠO HÌNH NỮ KHÍ CÔNG SƯ ĐẸP NHẤT

                      


NHỮNG MẪU TẠO HÌNH NAM KHÍ CÔNG SƯ ĐẸP NHẤT

     

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
1001 mẫu tạo hình nhân vật trong Blade and Soul theo từng hệ phái